Information til naboer og øvrige parter til Tulvej 5, 4700 Næstved om udvidelse af ejendommens dyrehold

6. august 2018

Vi har modtaget en ansøgning om udvidelse af malkekvægbesætningen på Tulvej 5, 4700 Næstved. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

 I forbindelse med vores behandling af ansøgningen vil vi vurdere, hvilke påvirkninger som udvidelsen vil få på natur, miljø og naboer. Påvirkningerne vil blive beskrevet i miljøgodkendelsen.

Inddragelse af offentligheden

Der søges om at udvide kvægbesætningen på det eksisterende produktionsareal på 2.577 m2 og etablerer en ny gyllebeholder på 563 m2.

 

Du kan se ansøgningsmaterialet

Hvis du er interesseret i at få flere oplysninger eller få en kopi af ansøgningsmaterialet, skal du kontakte kommunen.

 

Du kan komme med kommentarer til ansøgningsmaterialet

Hvis du har kommentarer til ansøgningsmaterialet, skal du sende dem til Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, eller pr. mail til senest den 27.august 2018.

 

Du kan få tilsendt udkastet til miljøgodkendelsen

Når udkastet til miljøgodkendelsen er færdig, har du mulighed for at kommentere dette. Hvis du ønsker at få udkastet tilsendt når det forelægger, skal du kontakte kommunen senest den 27.august 2018. Omkringboende og parter i sagen vil blive orienteret skriftligt, når et udkast til afgørelse foreligger og har mulighed for at kommenterer udkastet indenfor 30 dage.

 

Du er velkommen til at kontakte sagsbehandler Bente Kryger, Landbrugsgruppen på telefon: 55886196, e-mail:    

Ansøgningen behandles efter Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1020 af 6/7/2018.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 30. august 2018