Information til naboer og øvrige parter til Ting Jellinge Vej 6, 4262 Sandved om ansøgning til ny miljøgodkendelse

6. august 2018

Vi har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktionen på Ting Jellinge Vej 6, 4262 Sandved. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 2 i Husdyrbrugloven.

 I forbindelse med vores behandling af ansøgningen vil vi vurdere, hvilke påvirkninger som udvidelsen vil få på natur, miljø og naboer. Påvirkningerne vil blive beskrevet i miljøgodkendelsen.

Inddragelse af offentligheden

Der søges om ændring af slagtesvineproduktionen på det eksisterende produktionsareal på 3.732 m2. Der ønskes en mere fleksibel godkendelse, hvor det bl.a. er muligt at ændre dyretype eller vægt hvis forureningen, herunder lugt og ammoniak fra anlægget ikke stiger.

 

Du kan se ansøgningsmaterialet

Hvis du er interesseret i at få flere oplysninger eller få en kopi af ansøgningsmaterialet, skal du kontakte kommunen.

 

Du kan komme med kommentarer til ansøgningsmaterialet

Hvis du har kommentarer til ansøgningsmaterialet, skal du sende dem til Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, eller pr. mail til senest den 27.august 2018.

 

Du kan få tilsendt udkastet til miljøgodkendelsen

Når udkastet til miljøgodkendelsen er færdig, har du mulighed for at kommentere dette. Hvis du ønsker at få udkastet tilsendt når det forelægger, skal du kontakte kommunen senest den 27.august 2018. Omkringboende og parter i sagen vil blive orienteret skriftligt, når et udkast til afgørelse foreligger og har mulighed for at kommenterer udkastet indenfor 30 dage.

 

Du er velkommen til at kontakte sagsbehandler Bente Kryger, Landbrugsgruppen på telefon: 55886196, e-mail:    

Ansøgningen behandles efter Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1020 af 6/7/2018.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 30. august 2018