Oplag af gamle skærver på Viaduktvej 21 i Lundby

11. april 2019

Banedanmark ønsker midlertidigt at opbevare skærver med bagharp i forbindelse med en opgradering af jernbanen fra Ringsted til Rødby. Mellemdeponeringen kræver tilladelse efter § 19 stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelse og lovgrundlag:

Næstved Kommune meddeler hermed tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19, til midlertidigt oplag af gamle skærver på Viaduktvej 21, 4750 Lundby, Matr.nr. 2b Ring By, Hammer

 

Tilladelsen og vilkår kan læse her i PDF


 

Offentliggørelse og ikrafttrædelse af denne tilladelse
Afgørelsen offentliggøres den 11. april 2019 på kommunens hjemmeside, se www.naestved.dk. Tilladelsen må tages i brug med det samme hvis de nævnte vilkår overholdes. Dog sker ibrugtagning på eget ansvar i forhold til eventuelle indsigelser i klageperioden på 4 uger fra offentliggørelsen. Næstved Kommune gør for god ordens skyld opmærksom på, at en § 19-tilladelse, jf. § 20 i miljøbeskyttelsesloven, til enhver tid og uden erstatning kan ændres eller tilbagekaldes, samt at kommunens afgørelse om en sådan ændring eller tilbagetrækning ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Klagevejledning
Afgørelsen kan kun påklages af Femern A/S og A/S Femern Landanlæg til transport-, bygnings-, boligministeren, jf. lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende Landanlæg i Danmark (lov nr. 575 af 4. maj 2015).

Søgsmål
I kan prøve afgørelsen ved domstolene. Sagen skal være anlagt senest 6 måneder efter afgørelsen – jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 11. april 2019