Landzonetilladelse - Skovmøllevej 20A, 4700 Næstved

20. december 2018

Næstved Kommune har givet følgende landzonetilladelse:

Landzonetilladelse til tilbygning på 52 m2 til eksisterende erhvervsbygning på matrikel 6q, Myrup By, V. Egesborg, beliggende Skovmøllevej 20A, 4700 Næstved. Tilbygningen
benyttes til kontor.

Læs afgørelsenKlagevejledning
Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn du vil klage til og logger på portalen med NemId. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 16. januar 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 20. december 2018