Borgermøder og høringer

Vis seneste nyheder

Nyheder for december 2019

Antal samlede nyheder 5

Aflyst skovbyggelinje for lokalplan 103

5. december 2019
I forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 103 – For et boligområde syd for Klosterskoven har Næstved Kommune søgt om en reduktion af skovbyggelinjen fra Fælleseje Skov.

Ansøgning om etablering af minivådområde, Fensmarkvej 2b, 4160 Herlufmagle

5. december 2019
Vi har modtaget en ansøgning om etablering af et minivådområde på Fensmarkvej 2b, 4160 Herlufmagle

Supplerende høring af Forslag til Lokalplan 102 for kulturmiljøet i Appenæs, Næstved

5. december 2019
Plan- og Erhvervsudvalget har på møde den 2. december 2019 behandlet høringssvar modtaget i forbindelse med offentlig høring af lokalplanforslaget. På baggrund af de indkomne svar besluttede Udvalget at godkende flere ændringer til lokalplanen.

Tillæg til miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle

4. december 2019

Næstved Kommune har den 4.12.2019 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle.

Forslag til Lokalplan 111 for et erhvervsområde ved Transportbuen/Øverup Erhvervsvej

4. december 2019
Forslag til Lokalplan 111 for et erhvervsområde ved Transportbuen/Øverup Erhvervsvej er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 02.12.2019. I forlængelse deraf sendes forslaget hermed i fem ugers høring.

Borgermøder