Borgermøder og høringer

Vis seneste nyheder

Nyheder for september 2019

Antal samlede nyheder 30

Miljøgodkendelse til oplag og nedknusning af beton, mur- teglsten og asfalt på Håndværkervej 28 i Herlufmagle

30. september 2019

5-årig forlængelse af miljøgodkendelse til oplag og nedknusning af beton, mur- teglsten og asfalt på Håndværkervej 28 i Herlufmagle.

 

Ingen miljøvurdering på Bakkemosevej 10a

27. september 2019
Etablering af ansøgt minivådområde på Bakkemosevej 10a, 4700 Næstved kræver ikke miljøvurdering (VVM)

Ingen miljøvurdering af solcelleanlæg

27. september 2019
Etablering af solcelleanlæg ved Blangslev og Fårup kræver ikke miljøvurdering

Landzonetilladelse - Skovvej 10

27. september 2019
Næstved Kommune har i uge 39/2019 givet landzonetilladelse på Skovvej 10, 4160 Herlufmagle

Landzonetilladelse - Holmegaardsvej 71

27. september 2019
Næstved Kommune har i uge 39/2019 givet landzonetilladelse til indretning af kontorer i tagetage på tidligere driftsbygning på Holmegaardsvej 71, 4684 Holmegaard

Tilladelse til renseanlæg i Holløse

26. september 2019

Næstved Kommune har givet tilladelse til at NK-Spildevand A/S kan udlede renset spildevand til Susåen fra 100 PE minirenseanlæg i Holløse.

Ekspropriation til erhvervelse af rettigheder til etablering af hovedkloakledning over to private ejendomme ved Vordingborgvej i Næstved

26. september 2019

Byrådet for Næstved Kommune påtænker at ekspropriere ret til at etablere en hovedkloakledning over ejendommene Vordingborgvej 301 og 301A, 4700 Næstved (hhv. matr.nr. 11b og 11hk Stenstrup By, Rønnebæk).  

Ansøgning om etablering af minivådområde, Bakkemosevej 10A, 4700 Næstved

25. september 2019

Vi har modtaget en ansøgning om etablering af et minivådområde på Bakkemosevej 10A, 4700 Næstved.

Landzonetilladelse - Skovvej 7

24. september 2019
Næstved Kommune har i uge 39/2019 givet landzonetilladelse på Skovvej 7, 4684 Holmegaard

Etablering af ansøgt minivådområde på Tystrupvej 38, 4250 kræver miljøvurdering (VVM)

23. september 2019
Det ansøgte minivådområde vil kræve terrænregulering i en grad, Næstved Kommune vurderer er en væsentlig påvirkning af det bevaringsværdige landskab ved Tystrup Sø – og dermed miljøet.

Forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven og Kommuneplantillæg nr. 14

23. september 2019

Forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven samt Kommuneplantillæg nr. 14 er vedtaget af Næstved Byråd den 17. september 2019. I forlængelse deraf sendes forslagene i 8 ugers offentlig høring.

Forslag til Lokalplan 101 for et område til bolig- og erhvervsformål ved Stenstrup/Vordingborgvej og Kommuneplantillæg nr. 15

23. september 2019

Forslag til Lokalplan 101 for et område til bolig- og erhvervsformål ved Stenstrup/Vordingborgvej og Kommuneplantillæg nr. 15 er vedtaget af Næstved Byråd den 17. september 2019. I forlængelse deraf sendes forslagene i 8 ugers offentlig høring.

Forslag til Lokalplan 071 for en boligudstykning ved Skyrervej i Fensmark og forslag til Kommuneplantillæg nr. 12

23. september 2019

Forslag til Lokalplan 071 for en boligudstykning ved Skyrervej i Fensmark samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 er vedtaget af Næstved Byråd den 17. september 2019. I forlængelse deraf sendes planforslagene i 8 ugers høring i perioden 23. september til 18. november 2019.

Forslag til Lokalplan 090 for boligområde i Fuglebjerg øst og forslag til Kommuneplantillæg nr. 5

20. september 2019

Forslag til Lokalplan 090 for boligområde i Fuglebjerg øst samt Kommuneplantillæg nr. 5 er vedtaget af Næstved Byråd den 17. september 2019. I forlængelse deraf sendes forslagene i 8 ugers offentlig høring.

Tilladelse til renseanlæg i Førslev

20. september 2019

Næstved Kommune har givet tilladelse til at NK-Spildevand A/S kan nedsive spildevand i 40 PE nedsivningsanlæg i Førslev.

Landzonetilladelse - Søledsvej 25B og Gormsvej 24

20. september 2019
Næstved Kommune har i uge 38/2019 givet landzonetilladelse på Søledsvej 25B og Gormsvej 24, 4684 Holmegaard

Landzonetilladelse - Skovmøllevej 20, Myrupvej 31, Hammervej 32 og Holløse Mølle Vej 4

20. september 2019
Næstved Kommune har i uge 38/2019 givet landzonetilladelse på Skovmøllevej 20, Myrupvej 31, Hammervej 32 og Holløse Mølle Vej 4, 4700 Næstved

Landzonetilladelse - Sandvedvej 69 og Hjelmsølillevej 1

20. september 2019
Næstved Kommune har i uge 38/2019 givet landzonetilladelse på Sandvedvej 69 og Hjelmsølillevej 1

Landzonetilladelse - Ved badestranden, Glumsø Sø

17. september 2019
Næstved Kommune har i uge 38/2019 givet lovliggørende landzonetilladelse ved badestranden,Glumsø Sø

Skal vi hjælpe hinanden med at komme rundt?

16. september 2019
Glumsø Lokalråd og Landdistriktsudvalget inviterer til workshop om samkørsel.

Indvindingstilladelse til vandværk på Borupvej 32 til indvinding af op til 1.000 m3 grundvand pr. år

16. september 2019
Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til indvinding af op til 1.000 m3 grundvand pr. år til vandværket på Borupvej 32, som forsyner 6 hustande med vand.

Indkaldelse af ideer og synspunkter til miljøkonsekvensrapport for Lungshave og Enø i forbindelse med kystbeskyttelsessag.

16. september 2019
Idéfase for miljøvurdering for kystbeskyttelse for Lungshave og Enø

Landzonetilladelse - Hammervej 50

13. september 2019
Næstved Kommune har i uge 37/2019 givet landzonetilladelse på Hammervej 50, 4700 Næstved

Landzonetilladelse - Hammervej 11, Præstø Landevej 81 og Sorøvej 84

13. september 2019
Næstved Kommune har i uge 37/2019 givet landzonetilladelse på Hammervej 11, Præstø Landevej 81 og Sorøvej 84

Landzonetilladelse - Kalbyvej 4 og Tybjerg Bygade 3

13. september 2019
Næstved Kommune har i uge 37/2019 givet landzonetilladelse på Kalbyvej 4 og Tybjerg Bygade 3

Ingen miljøvurdering på Myrupvej 20a

12. september 2019
Afgørelse om at kommunen ikke skal udføre en miljøvurdering af skovrejsningsprojekt på adressen Myrupvej 20a, 4700 Næstved.

Ingen miljøvurdering på Skovvej 7, 4684 Holmegaard

11. september 2019
Afgørelse om at kommunen ikke skal udføre en miljøvurdering af skovrejsningsprojekt på adressen Skovvej 7, 4684 Holmegaard

Landzonetilladelse - Troldebjergvej 3

10. september 2019
Næstved Kommune har i uge 37/2019 givet landzonetilladelse på Troldebjergvej 3, 4700 Næstved

Miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Tyvelsevej 97, 4171 Glumsø

6. september 2019

Næstved Kommune har den 6.9.2019 meddelt miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Tyvelsevej 97, 4171 Glumsø

Landzonetilladelse - Gambakkevej 5

5. september 2019
Næstved Kommune har i uge 36/2019 givet landzonetilladelse på Gambakkevej 5, 4684 Holmegaard

Borgermøder