Borgermøder og høringer

Vis seneste nyheder

Nyheder for december 2019

Antal samlede nyheder 12

Information om ændringer af ejendommens dyrehold

20. december 2019

Vi har modtaget en ansøgning om ændring af svineproduktionen på Tybjergvej 17, 4160 Herlufmagle. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

 

I forbindelse med vores behandling af ansøgningen vil vi vurdere, hvilke påvirkninger som udvidelsen vil få på natur, miljø og naboer. Påvirkningerne vil blive beskrevet i miljøgodkendelsen.

Forslag til Rammelokalplan 083

20. december 2019
Forslag til Rammelokalplan 083 for et by- og boligkvarter, syd for Holsted Nord, er vedtaget af Byrådet den 17. december 2019.

Miljøgodkendelse til at benytte slagger under køre areal på Ulstrupvej 26 i Herlufmagle

18. december 2019

Miljøgodkendelse til brug af affaldsforbrændingsslagger, som ikke kræver en miljøvurdering.

Høring af forslag til Næstved Kommunes Klimaplan 2020-2030

18. december 2019

Byrådet har den 17. december 2019 besluttet, at forslag til Klimaplan 2020-2030 sendes i 8 ugers offentlig høring.

Landzonetilladelse - Jarskovvej 1, Skovmøllevej 20, Vådagervej 13 og Dystedvej 20

17. december 2019

Næstved Kommune har i uge 51/2019 givet landzonetilladelse til Jarskovvej 1, Skovmøllevej 20, Vådagervej 13 og Dystedvej 20.

Tillæg til miljøgodkendelse til ændring af ægproduktionen på Timannsvej 6, 4171 Glumsø

10. december 2019

Næstved Kommune har den 10.12.2019 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til ændring af ægproduktionen på Timannsvej 6, 4171 Glumsø.

Tilladelse til autoophug på Maglemølle 73 i Næstved

6. december 2019

Næstved kommune har meddelt 2 afgørelser: Miljøgodkendelse og ingen Miljøvurdering af Fensmark Service Miljø ApS på Maglemølle 73, 4700 Næstved. 

Aflyst skovbyggelinje for lokalplan 103

5. december 2019
I forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 103 – For et boligområde syd for Klosterskoven har Næstved Kommune søgt om en reduktion af skovbyggelinjen fra Fælleseje Skov.

Ansøgning om etablering af minivådområde, Fensmarkvej 2b, 4160 Herlufmagle

5. december 2019
Vi har modtaget en ansøgning om etablering af et minivådområde på Fensmarkvej 2b, 4160 Herlufmagle

Supplerende høring af Forslag til Lokalplan 102 for kulturmiljøet i Appenæs, Næstved

5. december 2019
Plan- og Erhvervsudvalget har på møde den 2. december 2019 behandlet høringssvar modtaget i forbindelse med offentlig høring af lokalplanforslaget. På baggrund af de indkomne svar besluttede Udvalget at godkende flere ændringer til lokalplanen.

Tillæg til miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle

4. december 2019

Næstved Kommune har den 4.12.2019 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle.

Forslag til Lokalplan 111 for et erhvervsområde ved Transportbuen/Øverup Erhvervsvej

4. december 2019
Forslag til Lokalplan 111 for et erhvervsområde ved Transportbuen/Øverup Erhvervsvej er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 02.12.2019. I forlængelse deraf sendes forslaget hermed i fem ugers høring.

Borgermøder