Borgermøder og høringer

Vis seneste nyheder

Nyheder for november 2019

Antal samlede nyheder 15

Indvindingstilladelse til indvinding af op til 1.500 m3 grundvand pr. år til Uglehøjvej 2, 4700 Næstved

21. november 2019

Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til Uglehøjvej 2, 4700 Næstved til at indvinde optil 1.500 m3 grundvand pr. år til husholdningsbrug og virksomheden.

Landzonetilladelse - Scheelsvej 5

19. november 2019
Næstved Kommune har i uge 47/2019 givet landzonetilladelse på Scheelsvej 5, 4733 Tappernøje

Landzonetilladelse - Lovvej 15

19. november 2019
Næstved Kommune har i uge 47/2019 givet landzonetilladelse på Lovvej 15, 4700 Næstved.

Landzonetilladelse - Spjellerupvej 113

19. november 2019
Næstved Kommune har i uge 48/2019 givet landzonetilladelse på Spjellerupvej 113, 4700 Næstved

Landzonetilladelser - Tornelundsvej 5 og Mogenstrup Parkvej 10

15. november 2019
Næstved Kommune har i uge 46/2019 givet landzonetilladelse på Tornelundsvej 5 og Mogenstrup Parkvej 10

Landzonetilladelse - Ålehusvej 14B

15. november 2019
Næstved Kommune har i uge 46/2019 givet landzonetilladelse på Ålehusvej 14 B, 4160 Herlufmagle

Landzonetilladelse - Ladbyvej 1-3 og Førslevvej 33a

15. november 2019
Næstved Kommune har i uge 46/2019 givet landzonetilladelse ved Ladbyvej 1 og 3, og Førslevvej 33a

Miljøtilladelse til ændring af svineproduktionen på Palmevængevej 5, 4250 Fuglebjerg

14. november 2019

Næstved Kommune har den 14.11.2019 meddelt miljøtilladelse til ændring af svineproduktionen på Palmevængevej 5, 4250 Fuglebjerg.

Tilladelse til krydsning af Susåen

13. november 2019
Dansk Gas Distribution har i forbindelse med etablering af en forstærkningsledning fra naturgasnettet ved Ringsted til naturgasnettet ved Fensmark ansøgt om at krydse både en række kendte vandløb samt private rørlagte vandløb i form af større rørledninger og dræn, hvis placering ikke er kendt.

Indvindingstilladelse til indvinding af op til 10.500 m3 grundvand pr. år til Bøgesøvej 16, 4700 Næstved

12. november 2019

Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til Bøgesøvej 16, 4700 Næstved til at indvinde optil 10.500 m3 grundvand pr. år til husholdningsbrug og ejendommens dyrehold.

Nedsættelse af vandråd

8. november 2019
Den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027 understreges i loven som en væsentlig værdi. Inddragelsen sker gennem vandråd, som bistår kommunerne med at udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats.

Etablering af minivådområde ved Tulvej – Flintemosevej, Everdrup, 4700 Næstved

7. november 2019
Næstved Kommune har meddelt vandløbstilladelse til etablering af et minivådområde på matr. nr. 2l, Bøgesø By, Everdrup mellem Bøgesø og Størlinge Skov.

Miljøtilladelse til ændring af husdyrbruget på Østre Kærvej 6, 4700 Næstved

6. november 2019

Næstved Kommune har den 6.11.2019 meddelt miljøtilladelse til ændring af malkekvægbesætningen på Østre Kærvej 6, 4700 Næstved.

Landzonetilladelse - Tulvej - Flintemosevej, Everdrup

6. november 2019
Næstved Kommune har i uge 45/2019 givet landzonetilladelse ved Tulvej - Flintemosevej, Everdrup, 4700 Næstved

Nyt fra Næstved i uge 45

5. november 2019

Vil du gøre din indflydelse gældende i landdistrikterne? Så kig her. Du har mulighed for at deltage i to borgermøder om henholdsvis Ældre- og Værdighedspolitik  21. november samt om lukningen af Græshoppebroen 20. november. Det er noget af det, der er skrevet om i Nyt fra Næstved i uge 45.

Borgermøder