Borgermøder og høringer

Vis seneste nyheder

Nyheder for oktober 2019

Antal samlede nyheder 17

Miljøgodkendelse til ændring af husdyranlægget på Sneslevvej 56, 4250 Fuglebjerg

30. oktober 2019

Næstved Kommune har den 29.10.2019 meddelt tillæg til ejendommens miljøgodkendelse til ændring af husdyranlægget på Sneslevvej 56, 4250 Fuglebjerg.

Endelig vedtagelse af lokalplan 103

29. oktober 2019
Plan- og Erhvervsudvalget har d. 07.10.2019 endeligt vedtaget Lokalplan 103 for et boligområde syd for Klosterskoven, Næstved.

Landzonetilladelse - Pøllegårdsvej 10, Tybjerglillevej 36 og Assendrupvej 6

29. oktober 2019
Næstved Kommune har i uge 44/2019 givet landzonetilladelse på Pøllegårdsvej 10, Tybjerglillevej 36 og Assendrupvej 6

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Energinets kompressorstation

28. oktober 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til udledning af vej-, overflade- og tagvand til Krobækken fra vej og kompressorstation på Hestehavevej 2, 4733 Tappernøje.

Information om ændringer af ejendommens dyrehold

28. oktober 2019

Vi har modtaget en ansøgning om ændring af svineproduktionen på Tybjergvej 4, 4160 Herlufmagle. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

 

I forbindelse med vores behandling af ansøgningen vil vi vurdere, hvilke påvirkninger som udvidelsen vil få på natur, miljø og naboer. Påvirkningerne vil blive beskrevet i miljøgodkendelsen.

By- og boligkvarter ved Stenlængegård: Høringsfrist bliver rykket

28. oktober 2019
Næstved Byråd godkendte den 8 oktober 2019, at forslag til rammelokalplan nr. 083, lokalplan 083.1 og forslag til kommuneplan nr. 12 for et by- og boligkvarter ved Stenlængegård sendes i høring, og at der holdes borgermøde i november måned.

Tilladelse til vandindvinding som følge af gravning under grundvandsspejl

25. oktober 2019

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til vandindvinding som følge af gravning under grundvandsspejl, med en indvinding på optil 30.000 m³ grus samt indvinding og recirkulering af optil 1.000 m³ overfladevand pr. døgn, fra aktiv gravesø til grusvask og støvbekæmpelse på matr.nr.1a Stenskov, Mogenstrup Bøgesøvej 28, 4700 Næstved.  

Udledningstilladelse - Mogenstrup grusgrav syd

25. oktober 2019
Næstved Kommune har meddelt tilladelse til udledning af recirkuleret vand fra grusvask på, matr.nr. 1a, Stenskov, Mogenstrup

Krydsning af vandløb i forbindelse med etablering af forstærkergasledning mellem Ringsted og Fensmark

22. oktober 2019
Dansk Gas Distribution har i forbindelse med etablering af en forstærkningsledning fra naturgasnettet ved Ringsted til naturgasnettet ved Fensmark ansøgt om at krydse både en række kendte vandløb samt private rørlagte vandløb i form af større rørledninger og dræn, hvis placering ikke er kendt.

Landzonetilladelse - Herlufsholm Allé 233A og Dystedvej 46C

18. oktober 2019
Næstved Kommune har i uge 42/2019 givet landzonetilladelse på Herlufsholm Allé 233A og Dystedvej 46C

Landzonetilladelse - Holmevej 36a og Kalkerupvej 7

18. oktober 2019
Næstved Kommune har i uge 42/2019 givet landzonetilladelse på Holmevej 36a og Kalkerupvej 7

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Fensmark Vandværk

16. oktober 2019
Næstved Kommune har meddelt en midlertidig tilladelse til vandbehandling med UV-anlæg på Fensmark vandværk.

Miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle

14. oktober 2019

Næstved Kommune har den 14.10.2019 meddelt ny miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle.

Landzonetilladelse - Havrebjergvej 13A

8. oktober 2019
Næstved Kommune har i uge 41/2019 givet landzonetilladelse på Havrebjergvej 13A

Accept på anmeldeordning om teltdug på eksisterende gyllebeholder på Tulvej 5, 4700 Næstved

7. oktober 2019

Næstved Kommune har den 7.10.2019 meddelt accept om etablering af teltdug på eksisterende gyllebeholder på Tulvej 5, 4700 Næstved.

Ansøgning om etablering af minivådområde ved Bøgesø

3. oktober 2019
Vi har modtaget en ansøgning om etablering af et minivådområde på matr. nr. 2l, Bøgesø By, Everdrup ved I/S Feldthusen.

K.N. Lastvognsgenbrug ApS i Tappernøje - miljø

3. oktober 2019

Næstved kommune har meddelt 2 afgørelser: Revurdering af miljøgodkendelse og ingen VVM af K.N. Lastvognsgenbrug ApS på Rødlersvej 4 og Teglvej 3 4733 Tappernøje. 

Borgermøder