Borgermøder og høringer

Vis seneste nyheder

Nyheder for august 2019

Antal samlede nyheder 20

Tilladelse til etablering af bro over Krobækken

29. august 2019
Næstved Kommune har meddelt tilladelse efter vandløbsloven til etablering af en ny bro over Krobækken. 

Tilladelse til etablering af sandfang i Fladsåen

27. august 2019
Næstved Kommune har meddelt tilladelse til etablering af sandfang i Fladsåen ved Skovmøllevænge.

Forslag til Lokalplan 103 (Supplerende høring)

23. august 2019
Forslag til Lokalplan 103 for et boligområde syd for Klosterskoven, Næstved, er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 11.06.2019.

Landzonetilladelse - Tystrupvej 33

23. august 2019

Næstved Kommune har i uge 34/2019 givet landzonetilladelse på Tystrupvej 33, 4250 Fuglebjerg.

Miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle

21. august 2019

Næstved Kommune har den 21.8.2019 meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle.

Indvindingstilladelse til indvinding af optil 2.500 m³ grundvand pr. år

20. august 2019
Næstved Kommune har meddelt tilladelse til Agervej 4, 4262 Sandved til indinving af op til 2.500 m³ grundvand pr. år til landbrug med dyrehold - kreaturer, herunder vask af landbrugsmaskiner, påfyldning af markstrøjte, m.m., til brug på ejendommen.

Landzonetilladelse - Teglværksvej 11

20. august 2019
Næstved Kommune har i uge 34/2019 givet landzonetilladelse på Teglværksvej 11, 4733 Tappernøje

Etablering af minivådområde på Lundvej 12, 4700 Næstved

16. august 2019
Næstved Kommune har meddelt en tilladelse efter vandløbsloven til etablering af et minivådområde på Lundvej 12, 4700 Næstved

Miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Bøgesøvej 16, 4700 Næstved

16. august 2019

Næstved Kommune har den 16.8.2019 meddelt miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Bøgesøvej 16, 4700 Næstved.

Landzonetilladelse - Klaksvej 12

16. august 2019
Næstved Kommune har i uge 33/2019 givet landzonetilladelse på Klaksvej 12, 4262 Sandved

Landzonetilladelse - Screening for VVM - over for Lundvej 12

16. august 2019

Næstved Kommune har i uge 33/2019 givet landzonetilladelse / screening for VVM til etablering af minivådområde over for Lundvej 12, Vallensved.

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

15. august 2019

Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Haldagermaglevej 9, 4250 Fuglebjerg.

Etablering af minivådområde, Teglværksvej 68, 4736 Karrebæksminde

14. august 2019
Næstved Kommune har meddelt en tilladelse efter vandløbsloven til etablering af et minivådområde på Teglværksvej 68, 4736 Karrebæksminde.

Sundhedspolitik i høring

14. august 2019
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget vedtog på møde 13.8.19 et forslag til ny sundhedspolitik, der vil være gældende fra 2020. Nu bliver forslaget sendt i 4 ugers offentlig høring. Det betyder, at alle borgere, foreninger mv. har mulighed for at give deres mening til kende om forslaget. 

Landzonetilladelse - Screening for VVM - Teglværksvej 68

14. august 2019
Næstved Kommune har i uge 33/2019 givet landzonetilladelse / screening for VVM på Teglværksvej 68, 4736 Karrebæksminde

Høring vedr. trafikbestilling 2020 af kollektiv trafik

13. august 2019

Teknisk Udvalg og Byrådet skal hvert år bestille omfanget af den kollektive trafik for det kommende år. Teknisk Udvalg har valgt at sende trafikbestilling 2020 i offentlig høring indtil den 30. august 2019 for at modtage borgernes input eller bemærkninger til trafikbestillingen.

Affaldsforbrændingsslagge under staldbygninger på Ulstrupvej 26, Herlufmagle

13. august 2019

Næstved Kommune har accepteret  anvendelse af affaldsforbrændingsslagger under udbygning af stald og opførelse af ny staldbygning, med dispensation til  bruge op til 27.295 tons.

Landzonetilladelse - Anneksvej 7, Menstrup

13. august 2019
Næstved Kommune har i uge 33/2019 givet landzonetilladelse på Anneksvej 7, Menstrup, 4700 Næstved

Ingen miljøvurdering på Gadevang 23, Næstved

6. august 2019

Afgørelse om at kommunen ikke skal udføre en miljøvurdering af skovrejsningsprojekt på adressen Gadevang 23, 4700 Næstved

Indvindingstilladelse til indvinding af 10 m³ grundvand pr. år

1. august 2019
Næstved Kommune har meddelt tilladelse til Hindholmvej 26 og Fyrenhalvej 29 til indinving af hver 10 m³ grundvand pr. år til brug på ejendommene.

Borgermøder