Borgermøder og høringer

Vis seneste nyheder

Nyheder for juni 2019

Antal samlede nyheder 16

Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg Næstvedvej 53, 4684 Holmegaard

28. juni 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
Næstvedvej 53, 4684 Holmegaard

Indvindingstilladelse til Appenæshoved vandværk til øget indvinding af op til 7.000 m3 grundvand pr. år

28. juni 2019
Næstved Kommune har meddelt øget indvindingstilladelse til Appenæshoved vandværk til indvinding af op til 7.000 m3 grundvand pr. år fra boring med DGU nr. 221.827

Landzonetilladelse - Atterbakkevej 12

28. juni 2019

Næstved Kommune har i uge 26/2019 givet landzonetilladelse på Atterbakkevej 12, 4684 Holmegaard.

Landzonetilladelse - Korskildevej 15

28. juni 2019

Næstved Kommune har i uge 26/2019 givet landzonetilladelse på Korskildevej 15, 4733 Tappernøje.

Landzonetilladelse - Ladbyvej 51a

28. juni 2019

Næstved Kommune har i uge 26/2019 givet landzonetilladelse på Ladbyvej 51a, 4700 Næstved.

Landzonetilladelse - Sparresholmvej 4

21. juni 2019
Næstved Kommune har i uge 25/2019 givet landzonetilladelse på Sparresholmvej 4, 4684 Holmegaard

Miljøgodkendelse til J.N. Jorenku, Teglværksvej 11-13 ved Tappernøje

19. juni 2019

Næstved Kommune har den 19. juni givet tillægsgodkendelse til ny produktionslinje i eksisterende bygning hos J.N. Jorenku på Teglværksvej 11-13.

Samtidig med tillægsgodkendelsen er en mindre del af de eksisterende vilkår fra 2005 blevet revurderet og tilpasset nutidige forhold. Desuden er der indarbejdet tilladelse til genanvendelse af tagplader uden asbest, som bundopfyld i stedet for jomfruelige råstoffer til udvidelse af indkørsel.

Kom til borgermøde om, hvad skolen i Holme Olstrup skal bruges til

18. juni 2019

Skolen i Holme Olstrup skal ikke længere bruges som en del af Holmegaardskolen - og står derfor til rådighed for andre kommunale aktiviteter. Vi vil gerne have dine input.

Forslag til Lokalplan 103

17. juni 2019
Forslag til Lokalplan 103 for et boligområde syd for Klosterskoven, Næstved, er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 11.06.2019.

Landzonetilladelse - Torpevej 4, 4160 Herlufmagle

14. juni 2019
Næstved Kommune har i uge 24/2019 givet landzonetilladelse på Torpevej 4, 4160 Herlufmagle

Forslag til Lokalplan 102 for kulturmiljøet i Appenæs

13. juni 2019
Forslag til Lokalplan 102 for kulturmiljøet i Appenæs, Næstved, er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 11.06.2019.

Miljøtilladelse til ændring af malkekvægbesætningen på Æskebjergvej 2A, 4733 Tappernøje

12. juni 2019

Næstved Kommune har den 12.6.2019 meddelt miljøtilladelse til ændring af den eksisterende malkekvægbesætning på Æskebjergvej 2A, 4733 Tappernøje.

Tillæg 8 til spildevandsplanen - offentlig høring samt miljøscreening

6. juni 2019
Næstved Byråd har den 28.05.2019 vedtaget forslag til tillæg 8 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022.

Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for nyt erhvervsområde ved Mogenstrup.

4. juni 2019
Næstved Kommune har sammen med DSB igangsat udarbejdelse af plangrundlag for et nyt erhvervsområde ved Fladsågårdsvej, hvor der kan etableres værkstedsaktiviteter med eftersyn og vedligehold af tog.

Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med forslag til kommuneplantillæg

4. juni 2019
Næstved Kommune inviterer interesserede til at komme med idéer, synspunkter og forslag til den videre planlægning for nyt erhvervsområde ved Fladsågårdsvej.

Landzonetilladelse - Landevejen 78M, Toftehøj 2 og Køberupvej 18

3. juni 2019
Næstved Kommune har i uge 23/2019 givet landzonetilladelse på Landevejen 78M, Toftehøj 2 og Køberupvej 18

Borgermøder