Borgermøder og høringer

Vis seneste nyheder

Nyheder for april 2019

Antal samlede nyheder 20

Landzonetilladelse - Vordingborg Landevej 5

26. april 2019
Næstved Kommune har i uge 17/2019 givet landzonetilladelse på Vordingborg Landevej 5

Offentlig høring af Kommuneplanstrategi 2019 for Næstved Kommune

24. april 2019

Næstved Byråd har på sit møde den 23. april 2019 besluttet at sende forslag til Kommuneplanstrategi 2019 i offentlig høring.

Miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Ting Jellinge Vej 6, 4262 Sandved

17. april 2019

Næstved Kommune har den 17.4.2019 meddelt miljøgodkendelse til ændring af den eksisterende svineproduktion på Ting Jellinge Vej 6, 4262 Sandved.

Lad os køre sammen – borgermøde om mobilitet på landet

17. april 2019
Hvordan bliver det nemmere at komme rundt uden bil de steder, hvor der er langt mellem husene og længere mellem busserne? Det er temaet for en debataften 13. maj, som Movia og Næstved Kommunes Landdistriktsudvalg er vært for kl. 17.30 – 20.30. Alle borgere er velkomne til at deltage i mødet, som finder i Multihallen VUC, Teatergade 23, 4700 Næstved.

Indvindingstilladelser til to indvindinger af op til 9.000 m³ og 800 m³ grundvand

16. april 2019

Næstved Kommune har meddelt tilladelser til Fællesejevej 21 og Fællesejevej 41 til indvinding af henholdsvis 9.000 m3 og 800  m3 grundvand pr. år.

Landzonetilladelse - Brønsagervej 10

12. april 2019
Næstved Kommune har i uge 15/2019 givet landzonetilladelse på Brøndagervej 10

Oplag af gamle skærver på Viaduktvej 21 i Lundby

11. april 2019

Banedanmark ønsker midlertidigt at opbevare skærver med bagharp i forbindelse med en opgradering af jernbanen fra Ringsted til Rødby. Mellemdeponeringen kræver tilladelse efter § 19 stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Olieledning/pipeline på Næstved Banegård

11. april 2019

DSB ønsker at etablere en ny olieledning / pipeline på Næstved Banegård. Da olieledningen løber mellem to ejendomme, kræver etableringen tilladelse efter § 19 stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Midlertidigt oplag af forurenet jord på Hovedgaden 35 i Lov

11. april 2019

Banedanmark (COWI) ønsker midlertidigt at opbevare jord ved Lov i forbindelse med en opgradering af jernbanen fra Ringsted til Rødby. Mellemdeponeringen kræver tilladelse efter § 19 stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Etablering af minivådområde, Tornelundsvej 7, 4690 Haslev

9. april 2019

Næstved Kommune har meddelt landzone- og vandløbstilladelse til etablering af et minivådområde på Tornelundsvej 7, 4690 Haslev.

Landzonetilladelse - Sorøvej 69

9. april 2019
Næstved Kommune har i uge 15/2019 givet landzonetilladelse på Sorøvej 69

Tillæg til miljøgodkendelse til ændring af husdyrproduktionen på Tybjergvej 11a, 12 og 14, 4160 Herlufmagle

8. april 2019
Næstved Kommune har den 8.4. 2019 meddelt et tillæg til miljøgodkendelsen på Tybjergvej 11a, 12 og 14, 4160 Herlufmagle.

Landzonetilladelse - Lov Enghavevej 13

5. april 2019
Næstved Kommune har i uge 14/2019 givet landzonetilladelse på Lov Enghavevej 13

Landzonetilladelse - Borgnakke Skov

5. april 2019
Næstved Kommune har i uge 14/2019 givet landzonetilladelse i Borgnakke Skov

Indvindingstilladelse til Brøndagervej 19 vandværk til indvinding af op til 2000 m3 grundvand pr. år

5. april 2019
Næstved Kommune har meddelt tilladelse til Brøndagervej 19 vandværk til indvinding af op til 2.000 m3 grundvand pr. år fra boring med DGU nr. 221.879

Kommerciel kørsel på Nisseringens bilbane, Gambakkevej 14 i Holmegaard

5. april 2019

Næstved Kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelsen af Nisseringen. Dermed er der mulighed for at køre kommerciel bilkørsel på Nisseringens bane i dagtimerne.

Der skal ikke udføres miljøvurdering på Gambakkevej 14 i Holmegaard

5. april 2019

Motorsportskubben Nisseringen ønsker mulighed for kommerciel kørsel i dagtimerne.

Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg

4. april 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på flere adresser
Hørhavevej 1, 4250 Fuglebjerg
Størlingevej 38, 4733 Tappernøje

Endelig vedtagelse af lokalplan 073

4. april 2019
Plan- og Erhvervsudvalget har d. 04.03.2019 endeligt vedtaget Lokalplan 073 for opførelse af læskure og telemast ved Næstved Golfklub

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

2. april 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på flere adresser
Eskeskoven 4, 4700 Næstved
Eskeskoven 9, 4700 Næstved
Eskeskoven 46, 4700 Næstved
Klosterlunden 6, 4700 Næstved
Ræveagrene 16, 4700 Næstved

Borgermøder