Borgermøder og høringer

Vis seneste nyheder

Nyheder for marts 2019

Antal samlede nyheder 20

Borgermøde om Budget 2020 - kom og giv dine input til byrådet

31. marts 2019
Kom til borgermøde, hør om Budget 2020 og giv dine input videre til byrådet. Det er den 10. april 2019 i Gl. Ridehus, Grønnegade, og alle er velkomne.

Landzonetilladelse - Møllevej 48

29. marts 2019
Næstved Kommune har i uge 13/2019 givet landzonetilladelse på Møllevej 48

Miljøtilladelse til ændring af svineproduktionen på Kongshøjvej 2B, 4700 Næstved

27. marts 2019

Næstved Kommune har den 27.3.2019 meddelt miljøtilladelse til ændring af den eksisterende svineproduktion på Kongshøjvej 2B, 4700 Næstved. Der bliver ikke opført nye bygninger eller anlæg.

Midlertidigt oplag af skærver på Skullerupvej 25 i Glumsø

25. marts 2019
Banedanmark har fået midlertidig tilladelse til at opbevare 18.500 m3 skærver og bagharp på Banedanmarks jernbaneprojekt på arbejdsarealet på matr.nr. 49aq Glumsø By, Glumsø.

Landzonetilladelse - Fladsågårdsvej 11, Kongshøjvej 1 og Englebjergvej 67

22. marts 2019
Næstved Kommune har i uge 12/2019 givet landzonetilladelse på Fladsågårdsvej 11, Kongshøjvej 1 og Englebjergvej 67

Information til naboer og øvrige parter til Tyvelsevej 97, 4171 Glumsø om ændringer af ejendommens dyrehold

22. marts 2019

Vi har modtaget en ansøgning om ændring af svineproduktionen med søer og polte på Tyvelsevej 97, 4171 Glumsø. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 2 i Husdyrbrugloven.

Information til naboer og øvrige parter til Bøgesøvej 16, 4700 Næstved om ændringer af ejendommens dyrehold

22. marts 2019

Vi har modtaget en ansøgning om ændring af slagtesvineproduktionen på Ny kirkebjerggård, Bøgesøvej 16, 4700 Næstved. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 2 i Husdyrbrugloven.

Regulering af Grevensvænge vandløb

19. marts 2019
Vi har modtaget en ansøgning om at flytte en kort strækning af Grevensvænge vandløbet.

Landzonetilladelse - Broholmsvej 16

15. marts 2019
Næstved Kommune har i uge 11/2019 givet landzonetilladelse på Broholmsvej 16

Høring i forbindelse med nedrivning af skorstene på Kraftcentralen, Maglemølle

15. marts 2019
Næstved Kommune har d. 21. februar 2019 modtaget anmeldelse af nedrivning af 2 skorstene på en bevaringsværdig ejendom Maglemølle 82-84 i Næstved – Kraftcentralen.

Borgermøde om nyt lokalråd i Næstved Centrum

15. marts 2019

To borgere har taget  initiativ til at oprette et lokalråd i Næstved centrum. Er du interesseret i din midtby, så kom til mødet den 28.marts kl. 19.00 og hør mere. Det foregår i VUC Auditorium, Teatergade 23 i Næstved.

Miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Katrinevej 44, 4200 Slagelse

14. marts 2019

Næstved Kommune har den 14.3.2019 meddelt miljøgodkendelse til ændring af den eksisterende svineproduktion på Katrinevej 44, 4200 Slagelse.

Borgermøde om nye vand- og svømmefaciliteter

12. marts 2019
Kultur- og Demokratiudvalget inviterer til borgermøde og til en dialog om de foreløbige overvejelser om, hvad det er for et anlæg, der skal bygges, og hvor det er muligt, at det skal bygges. Mødet foregår onsdag den 13. marts kl. 19.00-21.00 i mødelokale 2, Rådmandshaven 20 i Næstved. Alle er velkomne. Kom og vær med til at give dine input til de kommende politiske drøftelser og beslutninger.

Udkast til erhvervsstrategi i høring

11. marts 2019
Plan- og Erhvervsudvalget har på deres møde den 4. marts 2019 besluttet at sende udkastet til en ny erhvervsstrategi for Næstved Kommune i høring i 4 uger.

Miljøtilladelse til ændring af svineproduktionen på Holmevej 37, 4700 Næstved

7. marts 2019

Næstved Kommune har den 7.3.2019 meddelt miljøtilladelse til ændring af den eksisterende svineproduktion på Holmevej 37, 4700 Næstved, herunder med mulighed for at etablere en mindre gyllebeholder med fast overdækning.

Indvindingstilladelse til øget indvinding af op til 14.000 m³ grundvand til markvanding

7. marts 2019

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til markvanding på ejendommen Sorøvej 511, 4700 Næstved, til indvinding af optil 14.000 m3 grundvand pr. år fra boring med DGU nr. 216.645.

Endelig vedtagelse af lokalplan 080

7. marts 2019
Næstved Byråd har d. 26.02.2019 endeligt vedtaget Lokalplan 080 for et område til center- og erhvervsformål ved Køgevej, Næstved

Informationsmøde om DSB-værkstedsareal ved Fladsågård

7. marts 2019

Sæt kryds i kalenderen X

Ansøgning om etablering af minivådområde

5. marts 2019

Vi har modtaget en ansøgning om etablering af et minivådområde på Tornelundsvej 7, 4690 Haslev.

Indvindingstilladelse til øget indvinding af op til 5.500 m³ grundvand

4. marts 2019

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til øget indvinding fra 800 til 5.500  m3 grundvand pr. år fra boring med DGU nr. 221.892 på ejendommen Vester Egesborgvej 31, 4700 Næstved.

Borgermøder