Borgermøder og høringer

Vis seneste nyheder

Nyheder for februar 2019

Antal samlede nyheder 12

Information til naboer og øvrige parter til Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle om udvidelse af ejendommens dyrehold

26. februar 2019

Vi har modtaget en ansøgning om udvidelse af svineproduktionen på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 2 i Husdyrbrugloven.

 

Information til naboer og øvrige parter til Råsøvej 6, 4160 Herlufmagle om ændringer af ejendommens dyrehold

26. februar 2019

Vi har modtaget en ansøgning om ændring af fjerkræproduktionen på Råsøvej 6, 4160 Herlufmagle. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 2 i Husdyrbrugloven.

Landzonetilladelse - Lille Aversivej 2

22. februar 2019
Næstved Kommune har i uge 08/2019 givet landzonetilladelse på Lille Aversivej 2

Landzonetilladelse - Fuglebjergvej 5

22. februar 2019
Næstved Kommune har i uge 08/2019 givet landzonetilladelse på Fuglebjergvej 5

Tiladelse til etablering af jordvarmeanlæg

21. februar 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på flere adresser
Kalbyrisvej 170, 4700 Næstved
Ulstrup Mosevej 11, 4171 Glumsø

Miljøgodkendelse til udvidelse af malkekvægbestningen på Tulvej 5, 4700 Næstved

21. februar 2019

Næstved Kommune har den 21.2.2019 meddelt miljøgodkendelse til udvidelse og ændring af den eksisterende malkekvægbesætning på Tulvej 5, 4700 Næstved, herunder etablere en ny gyllebeholder.

Forslag til Lokalplan 093 og Kommuneplantillæg nr. 7

15. februar 2019
Forslag til Lokalplan 093 for et Solcelleanlæg Øst for Blangslev sendes hermed i høring i 8 uger.

Landzonetilladelse - Vordingborg Landevej 19

15. februar 2019
Næstved Kommune har i uge 07/2019 givet landzonetilladelse på Vordingborg Landevej 19

Borgermøde

13. februar 2019
Lokalplan 093

Landzonetilladelse - Nashøjvej 17

8. februar 2019
Næstved Kommune har i uge 06/2019 givet landzonetilladelse på Nashøjvej 17

Tilladelse til jordvarmeanlæg

5. februar 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på flere adresser
Eskeskoven 8, 4700 Næstved
Eskeskoven 21, 4700 Næstved
Eskeskoven 32, 4700 Næstved
Stationsvej 62, 4684 Holmegaard

Indvindingstilladelse til indvinding af op til 20.00 m³ grundvand til markvanding

5. februar 2019

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til markvanding på ejendommen Ladbyvej 76, 4700 Næstved, til indvinding af optil 20.000 m3 grundvand pr. år fra boring med DGU nr. 221.986.

Borgermøder