Borgermøder og høringer

Vis seneste nyheder

Nyheder for januar 2019

Antal samlede nyheder 13

Der skal ikke udføres miljøvurdering på Suså Landevej 75 i Herlufmagle

31. januar 2019

RGS 90 Nordic A/S Herlufmagle, på Suså Landevej 75 i Herlufmagle, ønsker at foretage en sortering af den kommunalt husstandsindsamlede fraktion, som består af metal, glas og plast forud for levering til videre behandling hos AffaldPlus.

Ny affaldstype på Suså Landevej 75 i Herlufmagle

31. januar 2019

RGS 90 NORDIC A/S Herlufmagles anlæg på Suså Landevej 75 i Herlufmagle har fået tilladelse til sortering af den kommunalt husstandsindsamlede fraktion, som består af metal, glas og plast

Tilladelse til udskiftning af bro på Broksøvej over Tornemoserenden

31. januar 2019
Næstved Kommunes Park og Vej skal i 2019 udskifte en bro på Broksøvej over Tornemoserenden.

Tilladelse til udskiftning af bro på Bøgesøvej over Fladsåen

31. januar 2019
Næstved Kommunes Park og Vej skal i 2019 udskifte en bro på Bøgesøvej over Fladsåen.

Landzonetilladelse - Holmager 32

30. januar 2019
Næstved Kommune har i uge 05/2019 givet landzonetilladelse på Holmager 32

Indvindingstilladelse til indvinding af op til 23.400 m³ grundvand til markvanding

21. januar 2019

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til markvanding på ejendommen Hovedgaden 39, 4262 Sandved, til indvinding af optil 23.400 m3 grundvand pr. år fra boring med DGU nr. 220.525

Landzonetilladelser - Rappenborgvej 9, Kalsagervej 13, Slagelsevej 174 A og Hårslevvej 6

18. januar 2019
Næstved Kommune har i uge 03/2019 givet landzonetilladelse på Rappenborgvej 9, Kalsagervej 13, Slagelsevej 174 A og Hårslevvej 6

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Helgesvej 91, 4160 Herlufmagle

16. januar 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
Helgesvej 91, 4160 Herlufmagle

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Snesere Torpvej 1, 4733 Tappernøje

15. januar 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
Snesere Torpvej 1, 4733 Tappernøje

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Størlingevej 42, 4733 Tappernøje

11. januar 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
Størlingevej 42, 4733 Tappernøje

Landzonetilladelse - Bækkeskov Stræde 23

11. januar 2019
Næstved Kommune har i uge 02/2019 givet landzonetilladelse på Bækkeskov Stræde 23

Landzonetilladelse - Flintholm 3 og Hjulebækvej 30

10. januar 2019
Næstved Kommune har i uge 02/2019 givet landzonetilladelse på Flintholm 3 og Hjulebækvej 30

Regulering af privat vandløb

3. januar 2019

Næstved Kommune har modtaget et forslag om rørlægning af en ca. 200 m lang privat vandløbsstrækning. Den nuværende grøft, som blev åbnet i 2016, skrider sammen og står fuld af vand hele efteråret og vinteren, så markerne ikke kan afvandes. Derfor ønskes grøften genrørlagt.

Borgermøder