Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Omlægning af en rørlagt del af Møllebækken

19. januar 2020
Næstved Kommune har truffet afgørelse om, at der skal foretages en omlægning/udskiftning af alle rør på en rørlagt delstrækning af det offentlige vandløb, Møllebækken.

Etablering af minivådområde, Fensmarkvej 2B, 4160 Herlufmagle

17. januar 2020

Næstved Kommune har meddelt landzone- og vandløbstilladelse til etablering af et minivådområde på Fensmarkvej 2B, 4160 Herlufmagle.

Accept af større mængde af slagger på Ulstrupvej 26 i Herlufmagle

17. januar 2020
Ekstra dispensation til lagtykkelse af affaldsforbrændingsslagge under staldbygninger på Ulstrupvej 26, Herlufmagle

Forslag til Lokalplan 108 for et campusområde ved Munkebakken

15. januar 2020

Forslag til Lokalplan 108 for et campusområde ved Munkebakken er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 13. januar 2020. I forlængelse deraf sendes forslaget i 8 ugers høring.

Borgermøde om Klimaplan 2020-2030

14. januar 2020
Byrådet i Næstved Kommune har sendt forslag til Klimaplan 2020-2030 i høring fra den 18. december 2019 til den 12. februar 2020.
I forlængelse af dette vil Næstved Kommune gerne invitere til borgermøde. Her vil Klimaplan 2020-2030 blive præsenteret, og der afsættes tid til spørgsmål og debat efter præsentationen. Det bliver muligt at møde medlemmer af Teknisk Udvalg for en dialog om klimaplanen.

Landzonetilladelse - Ved sydbanen ved Hammer

10. januar 2020
Næstved Kommune har i uge 2/2020 givet landzonetilladelse øst for sydbanen ved Hammer.

Landzonetilladelse - Lundebakkevej 11

6. januar 2020
Næstved Kommune har i uge 2/2020 givet landzonetilladelse på Lundebakkevej 11

Miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Tybjergvej 4, 4160 Herlufmagle

2. januar 2020

Næstved Kommune har den 30.12.2019 meddelt miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Tybjergvej 4, 4160 Herlufmagle.

Information om ændringer af ejendommens dyrehold

20. december 2019

Vi har modtaget en ansøgning om ændring af svineproduktionen på Tybjergvej 17, 4160 Herlufmagle. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

 

I forbindelse med vores behandling af ansøgningen vil vi vurdere, hvilke påvirkninger som udvidelsen vil få på natur, miljø og naboer. Påvirkningerne vil blive beskrevet i miljøgodkendelsen.

Forslag til Rammelokalplan 083

20. december 2019
Forslag til Rammelokalplan 083 for et by- og boligkvarter, syd for Holsted Nord, er vedtaget af Byrådet den 17. december 2019.

Miljøgodkendelse til at benytte slagger under køre areal på Ulstrupvej 26 i Herlufmagle

18. december 2019

Miljøgodkendelse til brug af affaldsforbrændingsslagger, som ikke kræver en miljøvurdering.

Høring af forslag til Næstved Kommunes Klimaplan 2020-2030

18. december 2019

Byrådet har den 17. december 2019 besluttet, at forslag til Klimaplan 2020-2030 sendes i 8 ugers offentlig høring.

Landzonetilladelse - Jarskovvej 1, Skovmøllevej 20, Vådagervej 13 og Dystedvej 20

17. december 2019

Næstved Kommune har i uge 51/2019 givet landzonetilladelse til Jarskovvej 1, Skovmøllevej 20, Vådagervej 13 og Dystedvej 20.

Tillæg til miljøgodkendelse til ændring af ægproduktionen på Timannsvej 6, 4171 Glumsø

10. december 2019

Næstved Kommune har den 10.12.2019 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til ændring af ægproduktionen på Timannsvej 6, 4171 Glumsø.

Tilladelse til autoophug på Maglemølle 73 i Næstved

6. december 2019

Næstved kommune har meddelt 2 afgørelser: Miljøgodkendelse og ingen Miljøvurdering af Fensmark Service Miljø ApS på Maglemølle 73, 4700 Næstved. 

Borgermøder