Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Landzonetilladelse - Hammervej 50

13. september 2019
Næstved Kommune har i uge 37/2019 givet landzonetilladelse på Hammervej 50, 4700 Næstved

Landzonetilladelse - Hammervej 11, Præstø Landevej 81 og Sorøvej 84

13. september 2019
Næstved Kommune har i uge 37/2019 givet landzonetilladelse på Hammervej 11, Præstø Landevej 81 og Sorøvej 84

Landzonetilladelse - Kalbyvej 4 og Tybjerg Bygade 3

13. september 2019
Næstved Kommune har i uge 37/2019 givet landzonetilladelse på Kalbyvej 4 og Tybjerg Bygade 3

Ingen miljøvurdering på Myrupvej 20a

12. september 2019
Afgørelse om at kommunen ikke skal udføre en miljøvurdering af skovrejsningsprojekt på adressen Myrupvej 20a, 4700 Næstved.

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

12. september 2019

Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på 5 ejendomme.

Ingen miljøvurdering på Skovvej 7, 4684 Holmegaard

11. september 2019
Afgørelse om at kommunen ikke skal udføre en miljøvurdering af skovrejsningsprojekt på adressen Skovvej 7, 4684 Holmegaard

Landzonetilladelse - Troldebjergvej 3

10. september 2019
Næstved Kommune har i uge 37/2019 givet landzonetilladelse på Troldebjergvej 3, 4700 Næstved

Miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Tyvelsevej 97, 4171 Glumsø

6. september 2019

Næstved Kommune har den 6.9.2019 meddelt miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Tyvelsevej 97, 4171 Glumsø

Landzonetilladelse - Gambakkevej 5

5. september 2019
Næstved Kommune har i uge 36/2019 givet landzonetilladelse på Gambakkevej 5, 4684 Holmegaard

Tilladelse til etablering af bro over Krobækken

29. august 2019
Næstved Kommune har meddelt tilladelse efter vandløbsloven til etablering af en ny bro over Krobækken. 

Tilladelse til etablering af sandfang i Fladsåen

27. august 2019
Næstved Kommune har meddelt tilladelse til etablering af sandfang i Fladsåen ved Skovmøllevænge.

Forslag til Lokalplan 103 (Supplerende høring)

23. august 2019
Forslag til Lokalplan 103 for et boligområde syd for Klosterskoven, Næstved, er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 11.06.2019.

Landzonetilladelse - Tystrupvej 33

23. august 2019

Næstved Kommune har i uge 34/2019 givet landzonetilladelse på Tystrupvej 33, 4250 Fuglebjerg.

Miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle

21. august 2019

Næstved Kommune har den 21.8.2019 meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle.

Indvindingstilladelse til indvinding af optil 2.500 m³ grundvand pr. år

20. august 2019
Næstved Kommune har meddelt tilladelse til Agervej 4, 4262 Sandved til indinving af op til 2.500 m³ grundvand pr. år til landbrug med dyrehold - kreaturer, herunder vask af landbrugsmaskiner, påfyldning af markstrøjte, m.m., til brug på ejendommen.

Borgermøder