Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Landzonetilladelser - Rappenborgvej 9, Kalsagervej 13, Slagelsevej 174 A og Hårslevvej 6

18. januar 2019
Næstved Kommune har i uge 03/2019 givet landzonetilladelse på Rappenborgvej 9, Kalsagervej 13, Slagelsevej 174 A og Hårslevvej 6

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Helgesvej 91, 4160 Herlufmagle

16. januar 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
Helgesvej 91, 4160 Herlufmagle

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Snesere Torpvej 1, 4733 Tappernøje

15. januar 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
Snesere Torpvej 1, 4733 Tappernøje

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Størlingevej 42, 4733 Tappernøje

11. januar 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
Størlingevej 42, 4733 Tappernøje

Landzonetilladelse - Bækkeskov Stræde 23

11. januar 2019
Næstved Kommune har i uge 02/2019 givet landzonetilladelse på Bækkeskov Stræde 23

Landzonetilladelse - Flintholm 3 og Hjulebækvej 30

10. januar 2019
Næstved Kommune har i uge 02/2019 givet landzonetilladelse på Flintholm 3 og Hjulebækvej 30

Regulering af privat vandløb

3. januar 2019

Næstved Kommune har modtaget et forslag om rørlægning af en ca. 200 m lang privat vandløbsstrækning. Den nuværende grøft, som blev åbnet i 2016, skrider sammen og står fuld af vand hele efteråret og vinteren, så markerne ikke kan afvandes. Derfor ønskes grøften genrørlagt.

Tilladelse til midlertidig bro over tilløb til Jernbanegrøften

21. december 2018

På Banedanmarks byggeplads ved banedæmningen ved Hammer etableres i 2019 en midlertidig gangbro hen over privat vandløb., tilløb til Jernbanegrøften.

Tilladelse til udskiftning af Grønbro over Saltø Å

21. december 2018

Næstved Kommunes Park og Vej skal i 2019 udskifte en bro på Grønbrovej over Saltø Å.

Landzonetilladelse - Skovmøllevej 20A, 4700 Næstved

20. december 2018

Næstved Kommune har givet følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til jordvarmeanlæg Skellet 4, 4160 Herlufmagle

19. december 2018
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
Skellet 4, 4160 Herlufmagle

Indvindingstilladelse til indvinding af op til 13.000 m³ grundvand til markvanding

14. december 2018

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til markvanding på ejendommen Fløehøjvej 2A, 4262 Sandved, til indvinding af op til 13.000 m3 grundvand pr. år fra boring med DGU nr. 220.649.

Landzonetilladelse - Vejlemosevej 11, Skolevej 30, Kyse Markvej 16, Kirkelyngsvej 2, Rugkrogvej 17, Bækkeskov Stræde 28B og Tyvelsevej 83

11. december 2018
Næstved Kommune har i uge 50/2018 givet landzonetilladelse på Vejlemosevej 11, Skolevej 30, Kyse Markvej 16, Kirkelyngsvej 2, Rugkrogvej 17, Bækkeskov Stræde 28B og Tyvelsevej 83

Landzonetilladelse - Sandvedvej 39 og Vrangstrupvej 59

7. december 2018
Næstved Kommune har i uge 49/2018 givet landzonetilladelse på Sandvedvej 39 og Vrangstrupvej 59

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

7. december 2018
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på flere adresser
Eskeskoven 48, 4700 Næstved
Halfdan Rasmussens Vej 8, 4700 Næstved
Jasminvej 16, 4700 Næstved
Stenholmvej 11, 4700 Næstved
Teglværksvej 38, 4700 Næstved

Borgermøder