Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Landzonetilladelse - Hovedgaden 35A og Vrangstrupvej 37

21. september 2018
Næstved Kommune har i uge 38/2018 givet landzonetilladelse på Hovedgaden 35A og Vrangstrupvej 37

Miljøgodkendelse til udvidelse af malkekvægbesætningen på Krags Krog 8, 4684 Holmegaard

20. september 2018
Næstved Kommune har den 20.9.2018 meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af malkekvægbesætningen, herunder etablering af en ny gyllebeholder og udvidelse af eksisterende stald.

Krydsning med elkabel i Øvre Suså

17. september 2018
Næstved Kommune har meddelt tilladelse til krydsning med elkabel med styret underboring i Øvre Suså ved Broksøvej

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg flere adresser

17. september 2018
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på flere adresser
Everdrupvej 2, 4733 Tappernøje
Kongshøjvej 7, 4700 Næstved
Pederstrupvej 2, 4700 Næstved

Landzonetilladelse - Hørhavevej 1

14. september 2018
Næstved Kommune har i uge 37/2018 givet landzonetilladelse på Hørhavevej 1

Landzonetilladelse - Nashøjvej 14 og Bårsevej 6A

14. september 2018
Næstved Kommune har i uge 37/2018 givet landzonetilladelse på Nashøjvej 14 og Bårsevej 6A

Revideret forslag til Lokalplan 073

14. september 2018
Forslag til Lokalplan 073 for opførelse af læskure og telemast ved Næstved Golfklub sendes hermed i fornyet høring i 2 uger med nyt forslag til placering af telemast.

Genåbning af rørvandløb ved Øverup Erhvervsvej, 4700 Næstved

11. september 2018

Vi har truffet afgørelse om genåbning af rørlagt vandløb.

Forslag til etablering af et sandfang i Ellebækken

10. september 2018

Næstved Kommune har foreslået at etablere et sandfang i det offentlige vandløb Ellebækken.

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Strandvejen 11, 4733 Tappernøje

10. september 2018
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på
Strandvejen 11, 4733 Tappernøje

Landzonetilladelser - Førslevvej 33A, Rugvænget 5, Skovagervej 26, Skovridervej 18, samt Kongshøjvej 7

7. september 2018
Næstved Kommune har i uge 36/2018 givet landzonetilladelse på Førslevvej 33A, Rugvænget 5, Skovagervej 26, Skovridervej 18 samt Kongshøjvej 7

Endelig vedtagelse af lokalplan 098

6. september 2018
Plan- og Erhvervsudvalget har d. 20.08.2018 endeligt vedtaget Lokalplan 098 for opførelse af vikingehus ved Svenstrup Efterskole

Landzonetilladelse - Fuglebjerglundvej 7, 4250 Fuglebjerg

31. august 2018

Næstved Kommune har i uge 35/2018 givet følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til etablering af vandbehandling med UV-anlæg på Engelholm Gods Vandværk

31. august 2018

Næstved Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af vandbehandling med UV-anlæg på Engelholm Gods Vandværk.

Miljøgodkendelse til udvidelse af ægproduktionen på Timannsvej 6, 4171 Glumsø

30. august 2018
Næstved Kommune har den 30.8.2018 meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af ægproduktionen, herunder etablering af en ny hønsestald.

Borgermøder