Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Landzonetilladelse - Kyse Markvej 16

13. november 2018
Næstved Kommune har i uge 46/2018 givet landzonetilladelse på Kyse Markvej 16

Landzonetilladelse - Åtoften 5 og Ladbyvej 51B

9. november 2018
Næstved Kommune har i uge 45/2018 givet landzonetilladelse på Åtoften 5 og Ladbyvej 51B

Miljøtilladelse til udvidelse af kødkvægbesætningen på Møllebækvej 12, 4171 Glumsø

7. november 2018

Næstved Kommune har den 7.11.2018 meddelt miljøtilladelse til udvidelse og ændring af kødkvægbesætningen på Møllebækvej 12, 4171 Glumsø

Landzonetilladelse - Tybjergvej 12-14

6. november 2018
Næstved Kommune har i uge 45/2018 givet landzonetilladelse på Tybjergvej 12-14

Miljøgodkendelse til Cleantec ApS, Rejnstrupvej 15 i Fuglebjerg

2. november 2018
Næstved Kommune har den 2.11.2018 meddelt miljøgodkendelse til etablering og drift af anlæg til behandling og nyttiggørelse af industrielt spildevand ved firmaet Cleantec ApS, Rejnstrupvej 15, 4250 Fuglebjerg. 

Forslag til lokalplan 080

1. november 2018

Næstved Byråd har den 30. oktober 2018 vedtaget at offentliggøre forslag til lokalplan 080, for et område til center- og erhvervsformål ved Køgevej.

Landzonetilladelse - Kyse Overdrevs Vej 50

30. oktober 2018
Næstved Kommune har i uge 44/2018 givet landzonetilladelse på Kyse Overdrevs Vej 50

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg flere adresser

23. oktober 2018
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på flere adresser
Eskeskoven 6, 4700 Næstved
Ræveagrene 14, 4700 Næstved

Tillæg 7 til spildevandsplan i offentlig høring samt miljøscreening

17. oktober 2018
Næstved Byråd har den 18.09.2018 vedtaget forslag til tillæg 7 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022. 

Landzonetilladelse - Fællesejevej 41, Gammel Skovridervej 2 og Ny Præstøvej 321

12. oktober 2018
Næstved Kommune har i uge 41/2018 givet landzonetilladelse på Fællesejevej 41, Gammel Skovridervej 2 og Ny Præstøvej 321

Indvindingstilladelse til indvinding af 350.000 m³ grundvand til Lille Næstved vandværk

12. oktober 2018

Næstved Kommune har meddelt en fornyet indvindingstilladelse til at indvinde op til 350.000 m3 grundvand pr. år til Lille Næstved vandværk.

Endelig vedtagelse af lokalplan 095

11. oktober 2018

Næstved Byråd har den 9. oktober 2018 endeligt vedtaget Lokalplan 095 for sundhedshus og seniorboliger i Fensmark + kommuneplantillæg nr. 10 

Miljøtilladelse til udvidelse af ægproduktionen på Skovriddergårdsvej 8, 4262 Sandved

10. oktober 2018
Næstved Kommune har den 10.10.2018 meddelt miljøtilladelse til udvidelse og ændring af ægproduktionen på Skovriddergårdsvej 8, 4262 Sandved.

Høring vedr. omorganisering af folkeskolerne

5. oktober 2018

Forslag til ændring af skolestrukturen for folkeskoler i Næstved Kommune.

Landzonetilladelse - Førslevvej 16 og Storskovvej 8

5. oktober 2018
Næstved Kommune har i uge 40/2018 givet landzonetilladelse på Førslevvej 16 og Storskovvej 8

Borgermøder