Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Landzonetilladelser 20. juli 2018

20. juli 2018

Næstved Kommune har meddelt følgende landzonetilladelser:

Tilladelse til jordvarmeanlæg på flere ejendomme

19. juli 2018
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på flere adresser
Halfdan Rasmussens Vej 55, 4700 Næstved
Hjelmsølillevej 34, 4160 Herlufmagle
Loddervej 11, 4684 Holmegaard
Skovvej 32, 4160 Herlufmagle
Stationsvej 44, 4684 Holmegaard

Genåbning af vandløb ved Øverup Erhvervsvej

13. juli 2018

Vi har modtaget en ansøgning om genåbning af vandløb ved Øverup Erhvervsvej.

Vandløbsprojekt, genåbning af vandløb ved Nr. Tvede

13. juli 2018

Vi har truffet afgørelse om genåbning og slyngning af 5 vandløbsstrækninger ved Nr. Tvede, samt afgørelse om ikke-VVM pligt af projektet.

Landzonetilladelse - Vridsløsevej 29, 4700 Næstved

13. juli 2018

Næstved Kommune har givet følgende landzonetilladelse:

Turismetillæg til Planstrategien

9. juli 2018

Byrådet har ved møde den 26. juni 2018 besluttet at sende dette tillæg til planstrategien i offentlig høring. 

Ekspropriation til cykelsti mellem Holme Olstrup og Toksværd – sidste etape fra Postrækken til Løgparken

9. juli 2018
Byrådet for Næstved Kommune har besluttet at skabe en sikker adgangsvej for bløde trafikanter mellem Postrækken og Løgparken, som er sidste etape af strækningen mellem skolen i Holme Olstrup og skolen i Toksværd, ved at iværksætte ekspropriation til etablering af dobbeltrettet cykelsti.

Drænprojekt på Lille Tvedevej 27, 4700 Næstved

6. juli 2018
Vi har modtaget en ansøgning om udskiftning og omlægning af dræn på Lille Tvedevej 27, 4700 Næstved.

Holmegaards Mose må lukkes midlertidigt

5. juli 2018
Næstved Kommune har truffet afgørelse om, at der fra den 5. juli 2018 må lukkes midlertidigt for adgangen til Holmegaards Mose på grund af akut fare for brand.

Forslag til Lokalplan 073

5. juli 2018

Forslag til Lokalplan 073 for opførelse af læskure og telemast ved Næstved Golfklub, er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 11.06.2018.

Plan- og Erhvervsudvalget har besluttet at forlænge høringsfristen til den 23. juli 2018


Overtagelse af kanotilladelser til timesejlads

3. juli 2018

Næstved Kommune har på vegne af Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner godkendt, at Nåby Campings 7 kanotilladelser til timesejlads overdrages til Peer Henrik Niemann, Broby Kanoudlejning. Overdragelsen sker i forbindelse med salget af Nåby Camping til køber Peer Henrik Niemann. 

Endelig vedtagelse af Detailhandelsplan for Næstved Kommune

2. juli 2018

Tillæg nr 1 til kommuneplan 2017:
Detailhandelsplan for Næstved Kommune samt miljørapport

Endelig vedtagelse af lokalplan 062

2. juli 2018

Næstved Byråd har d. 26.06.2018 endeligt vedtaget Lokalplan 062 for havne- og turismeformål ved Kanalpladsen i Karrebæksminde + Kommuneplantillæg nr. 4

Dræning af areal på Helgesvej 68, 4160 Herlufmagle

29. juni 2018
Vi har modtaget en ansøgning om reetablering af dræn på Helgesvej 68, 4160 Herlufmagle.

Borgermøder