Nyheder

Vis seneste nyheder

Nyheder for oktober 2019

Antal samlede nyheder 35

Folkeskolelever skaber Næstveds værdifulde fællesskaber

31. oktober 2019
529 elever fra 6. og 7. klasse i Næstved har lagt al deres energi og kreativitet i at gøre Næstved til et bedre sted at være, når de den 6. og 7. november skal levere deres bud på løsninger på årets udfordring og forsøge at overbevise de lokale dommere om, at netop deres løsning skal kvalificere sig til en landsfinaleplads i den landsdækkende opfinderkonkurrence Edison.  

Miljøgodkendelse til ændring af husdyranlægget på Sneslevvej 56, 4250 Fuglebjerg

30. oktober 2019

Næstved Kommune har den 29.10.2019 meddelt tillæg til ejendommens miljøgodkendelse til ændring af husdyranlægget på Sneslevvej 56, 4250 Fuglebjerg.

Endelig vedtagelse af lokalplan 103

29. oktober 2019
Plan- og Erhvervsudvalget har d. 07.10.2019 endeligt vedtaget Lokalplan 103 for et boligområde syd for Klosterskoven, Næstved.

Nyt fra Næstved i uge 44

29. oktober 2019

Kommunen udbyder nu rammeaftale vedrørende servicering af kommunens store køretøjer herunder minibusser, varevogne med mere. Tidsfristen for at afgive tilbud er 12. november. Det er snart tid til indskrivning af børn i børnehaveklasse 2020/21. Men hvordan er det nu lige man gør, og hvor skal barnet starte? Det er nogen af de mange spørgsmål, du får svar på i denne uges Nyt fra Næstved. Herudover inviterer ViSP til informationsmøde om Stemmen den 13. november. 

Landzonetilladelse - Pøllegårdsvej 10, Tybjerglillevej 36 og Assendrupvej 6

29. oktober 2019
Næstved Kommune har i uge 44/2019 givet landzonetilladelse på Pøllegårdsvej 10, Tybjerglillevej 36 og Assendrupvej 6

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Energinets kompressorstation

28. oktober 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til udledning af vej-, overflade- og tagvand til Krobækken fra vej og kompressorstation på Hestehavevej 2, 4733 Tappernøje.

Information om ændringer af ejendommens dyrehold

28. oktober 2019

Vi har modtaget en ansøgning om ændring af svineproduktionen på Tybjergvej 4, 4160 Herlufmagle. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

 

I forbindelse med vores behandling af ansøgningen vil vi vurdere, hvilke påvirkninger som udvidelsen vil få på natur, miljø og naboer. Påvirkningerne vil blive beskrevet i miljøgodkendelsen.

By- og boligkvarter ved Stenlængegård: Høringsfrist bliver rykket

28. oktober 2019
Næstved Byråd godkendte den 8 oktober 2019, at forslag til rammelokalplan nr. 083, lokalplan 083.1 og forslag til kommuneplan nr. 12 for et by- og boligkvarter ved Stenlængegård sendes i høring, og at der holdes borgermøde i november måned.

Tilladelse til vandindvinding som følge af gravning under grundvandsspejl

25. oktober 2019

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til vandindvinding som følge af gravning under grundvandsspejl, med en indvinding på optil 30.000 m³ grus samt indvinding og recirkulering af optil 1.000 m³ overfladevand pr. døgn, fra aktiv gravesø til grusvask og støvbekæmpelse på matr.nr.1a Stenskov, Mogenstrup Bøgesøvej 28, 4700 Næstved.  

Udledningstilladelse - Mogenstrup grusgrav syd

25. oktober 2019
Næstved Kommune har meddelt tilladelse til udledning af recirkuleret vand fra grusvask på, matr.nr. 1a, Stenskov, Mogenstrup

Kulturpris og Talentpris uddelt på Rønnebæksholm

24. oktober 2019
Hele to priser blev overrakt på Rønnebæksholm i dag. Talentprisen, der blev uddelt for første gang, gik til den 20-årige sangerinde Karen Beatrice Simonsen Nice og Trelleborgfondens Kulturpris gik til Michael Poulsen fra Volbeat. 

Nyt fra Næstved i uge 43

22. oktober 2019

Der er mange aktiviteter i denne uges Nyt fra Næstved. Du kan overvære overrækkelsen af Talentprisen og Trelleborgfondens kulturpris 24. oktober. Du kan også deltage i følgende møder: Tappernøje lokalråd og Landdistriktsudvalg inviterer til ”Blaffer Cafemøde” 30. oktober, Fruens plantage afholder dialogmøde 31. oktober, ViSP afholder informationsaften om tinnitus og lysfølsomhed 4. og 5. november og i Næstved Frivilligråd er der Repræsentantskabsmøde 14. november.

Desuden er der fernisering på Birgitte Jørgensens udstilling 30. oktober og Kunst og Kreativ messe den 26. og 27. oktober.

Krydsning af vandløb i forbindelse med etablering af forstærkergasledning mellem Ringsted og Fensmark

22. oktober 2019
Dansk Gas Distribution har i forbindelse med etablering af en forstærkningsledning fra naturgasnettet ved Ringsted til naturgasnettet ved Fensmark ansøgt om at krydse både en række kendte vandløb samt private rørlagte vandløb i form af større rørledninger og dræn, hvis placering ikke er kendt.

Landzonetilladelse - Herlufsholm Allé 233A og Dystedvej 46C

18. oktober 2019
Næstved Kommune har i uge 42/2019 givet landzonetilladelse på Herlufsholm Allé 233A og Dystedvej 46C

Landzonetilladelse - Holmevej 36a og Kalkerupvej 7

18. oktober 2019
Næstved Kommune har i uge 42/2019 givet landzonetilladelse på Holmevej 36a og Kalkerupvej 7

Dobbelt prisuddeling på Rønnebæksholm

17. oktober 2019
Hele to priser bliver overrakt på Rønnebæksholm på torsdag den 24. oktober. Det drejer sig om Trelleborgfondens Kulturpris og den nye Talentpris, der i år bliver uddelt for første gang.

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Fensmark Vandværk

16. oktober 2019
Næstved Kommune har meddelt en midlertidig tilladelse til vandbehandling med UV-anlæg på Fensmark vandværk.

Nyt fra Næstved uge 42

15. oktober 2019

Bibliotekerne og Borgerservice har lukket onsdag. Prøv at fiske i efterårsferien, hør om blafferstoppested ved gymnasiet, eller kom med kommentarer til etablering af bro på Karrebækvej. Du kan også stadig få hjælp til at stoppe rygning. Det er noget af det, du kan læse om i denne uges Nyt fra Næstved.

Miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle

14. oktober 2019

Næstved Kommune har den 14.10.2019 meddelt ny miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle.

Næssi har fået sin egen postkasse

11. oktober 2019
Det er ikke længere kun julemanden, der har en postkasse. Ved Sjølundstårnet er der netop sat en flot, grøn postkasse op - og det er naturligvis Næssis postkasse. I efterårsferien kan børn aflevere en tegning i postkassen og deltage i lodtrækningen om Næssi t-shirts.

600 svenske ulke flytter til Susåen

10. oktober 2019
Den hvidfinnede ferskvandsulk skal igen indtage sin plads i økosystemet og fødekæden i Susåen. Derfor henter biologer fra Næstved Kommune torsdag den 10. oktober flere hundrede fisk fra Sverige til Næstved. 

Pressen er velkommen til at deltage på dagen.

Vinderne af Arkitektur- og Bevaringspriserne 2019 er...

10. oktober 2019
Det blev et parcelhus på Danavej, en landejendom på Fredskovvej, en villa på Møllevej og Herluflille Mølle, der vandt Arkitektur- og Bevaringspriserne 2019, der netop er blevet uddelt på Rønnebæksholm.

Budget 2020 - styrker børn og skoler

9. oktober 2019

Næstved Kommunes budget for næste år er netop blevet indgået mellem alle byrådets partier. Der er afsat penge til at hæve serviceniveauet for særligt skoler og børn. Desuden er der sat penge af til flere initiativer, som sikrer, at kommunen bliver endnu mere attraktiv for virksomheder og tilflyttere.

Nyt fra Næstved i uge 41

8. oktober 2019

Du kan få hjælp til, hvad der sker af aktiviteter i kommunen i efterårsferien, se, hvad en åben uddannelsesvejledning kan bruges til, eller måske kan du hjælpe med en virksomhed, der har gjort en særlig indsats, socialt. Der er gratis hjælp til rygestop 21. oktober, hør om et godt arbejdsliv med høretab 21. oktober, om tandblindhed 23. oktober og hvordan en forening kan handle med kort varsel, hvis der sker en uventet, speciel situation. 

Landzonetilladelse - Havrebjergvej 13A

8. oktober 2019
Næstved Kommune har i uge 41/2019 givet landzonetilladelse på Havrebjergvej 13A

Accept på anmeldeordning om teltdug på eksisterende gyllebeholder på Tulvej 5, 4700 Næstved

7. oktober 2019

Næstved Kommune har den 7.10.2019 meddelt accept om etablering af teltdug på eksisterende gyllebeholder på Tulvej 5, 4700 Næstved.

Vi lukker telefonerne

7. oktober 2019
Tirsdag d. 8. oktober 2019 mellem kl. 17.00 og ca. 19.00 lukkes telefonerne, grundet opgradering af vores telefonisystem.

Ingen biltrafik over Græshoppebroen fire uger i 2020

7. oktober 2019
Når Græshoppebroen skal gennemgå en nødvendig, stor og gennemgribende renovering fra 7. september til 4. oktober 2020 kan man kun komme til og fra Enø til fods eller med cykel. Næstved Kommune er i gang med at planlægge de nødvendige foranstaltninger.

Kornblomsten bliver midlertidigt genhuset på grund af skimmelsvamp

7. oktober 2019
Efter en vandskade i daginstitutionen Kornblomsten i Næstved er der blevet konstateret skimmelsvamp. Derfor bliver alle vuggestue- og børnehavegrupper nu genhuset. 

Den åbne uddannelsesvejledning hjælper unge mellem 18-29 år

7. oktober 2019
Unge mellem 18-29 år kan nemt og enkelt få hjælp til deres planer om uddannelse, når Åben uddannelsesvejledning byder de unge velkomne fra 10. oktober i Rådmandshaven 20.

Lokal og global graffiti-kunstner indtager Næstved i weekenden

3. oktober 2019
Han er født og opvokset i Næstved, hvor han som 15-årig fik sine første erfaringer med graffiti. Siden har han udsmykket New York, London, Amsterdam og København. I weekenden bliver han nummer to kunstner ud af tre, som dekorerer parkeringshuset på Grønvej. 

Ansøgning om etablering af minivådområde ved Bøgesø

3. oktober 2019
Vi har modtaget en ansøgning om etablering af et minivådområde på matr. nr. 2l, Bøgesø By, Everdrup ved I/S Feldthusen.

K.N. Lastvognsgenbrug ApS i Tappernøje - miljø

3. oktober 2019

Næstved kommune har meddelt 2 afgørelser: Revurdering af miljøgodkendelse og ingen VVM af K.N. Lastvognsgenbrug ApS på Rødlersvej 4 og Teglvej 3 4733 Tappernøje. 

Glasklyngen i Næstved er nu officielt blandt verdens bedste klimaløsninger

2. oktober 2019
Næstved er for alvor kommet i den grønne superliga. For første gang er Næstved nemlig udvalgt som Cities100-by - en af 63 byer fra hele verden, der har de mest ambitiøse og innovative eksempler på klimaløsninger. 

Nyt fra Næstved uge 40

1. oktober 2019
Bemærk, at der er kulturnat den 4. oktober og Næstved byråd holder ordinært møde den 8. oktober. Du har også muligheden for at deltage i en netværksgruppe med start den 21. oktober, såfremt du er pårørende til en person med senhjerneskade. Høreafdelingen ViSP holder lukket i uge 42. Mød den rullende demens rådgivning eller kom til foredrag/underholdning i cafesydpolen henholdsvis den 9. og den 31. oktober. 

Vælg måned og kategori

Vælg en måned for at se alle nyheder fra en bestemt måned.

RSS-feed på naestved.dk

Ved at benytte RSS på naestved.dk kan du nemt få et overblik over nyheder på din computer uden at besøge hjemmesiden.

Et RSS-feed kan læses af nyere internetbrowsere (f.eks. Internet Explorer 7) og af selvstændige RSS-læsere.
Du kan kende RSS-feedet på det genkendelige RSS-logo med den orange farve.
Logo for RSS-feed