Nyheder

Seneste 15 nyheder

Veterancentret og kommunen fejrer det fremtidige samarbejde

24. april 2019
Tirsdag den 30. april kl. 13.00 - 14.00 underskriver Næstved Kommune og Veterancentret en ny samarbejdsaftale, der skal sikre en fælles indsats for veteraner og deres pårørende.

Kom med din mening til Kommuneplanstrategi 2019

24. april 2019
Næstved Byråd vedtog på byrådsmødet i går et forslag til Kommuneplanstrategi 2019. Nu bliver forslaget sendt i otte ugers høring, og det betyder, at alle borgere kan give deres mening til kende om forslaget

Offentlig høring af Kommuneplanstrategi 2019 for Næstved Kommune

24. april 2019

Næstved Byråd har på sit møde den 23. april 2019 besluttet at sende forslag til Kommuneplanstrategi 2019 i offentlig høring.

Nyt fra Næstved uge 17

23. april 2019

Hvis du vil af med affaldet i sommerhuset, har lyst til samkørsel i landdistrikterne eller ønsker at blive røgfri, så kig nærmere på Nyt fra Næstved i uge 17. Her kan du også læse om Kommuneplanstrategi 2019, som er sendt i høring. Husk også "Mærk Fjorden"-dag den 27. april på Kanalvej.

Miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Ting Jellinge Vej 6, 4262 Sandved

17. april 2019

Næstved Kommune har den 17.4.2019 meddelt miljøgodkendelse til ændring af den eksisterende svineproduktion på Ting Jellinge Vej 6, 4262 Sandved.

Lad os køre sammen – borgermøde om mobilitet på landet

17. april 2019
Hvordan bliver det nemmere at komme rundt uden bil de steder, hvor der er langt mellem husene og længere mellem busserne? Det er temaet for en debataften 13. maj, som Movia og Næstved Kommunes Landdistriktsudvalg er vært for kl. 17.30 – 20.30. Alle borgere er velkomne til at deltage i mødet, som finder i Multihallen VUC, Teatergade 23, 4700 Næstved.

Nyt fra Næstved i uge 16

16. april 2019

Der er byrådsmøde den 23. april, du kan brevstemme til EU Parlamentsvalget frem til den 23. maj, og så søge om penge til et godt projekt, der styrker og forbedrer natur og friluftsliv senest den 26. maj. Skraldemanden kommer også til påske. Det er andet kan du læse om i Nyt fra Næstved i denne uge.

Indvindingstilladelser til to indvindinger af op til 9.000 m³ og 800 m³ grundvand

16. april 2019

Næstved Kommune har meddelt tilladelser til Fællesejevej 21 og Fællesejevej 41 til indvinding af henholdsvis 9.000 m3 og 800  m3 grundvand pr. år.

Realdania støtter byudvikling på Kvægtorvet med 3,5 mio. kr.

15. april 2019
På baggrund af Næstved Kommunes målrettede arbejde med udvikling af Næstved Bymidte, har Realdania valgt at støtte et af de konkrete projekter fra Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte. Det drejer sig en trappe på Kvægtorvet, der både er tænkt som opholdssted og plads til aktiviteter og arrangementer. Projektet er en del af Realdanias indsats "Hovedbyer på forkant", som sætter fokus på at skabe fornyet liv og positiv udvikling i hovedbyernes bymidte.

Landzonetilladelse - Brønsagervej 10

12. april 2019
Næstved Kommune har i uge 15/2019 givet landzonetilladelse på Brøndagervej 10

Olieledning/pipeline på Næstved Banegård

11. april 2019

DSB ønsker at etablere en ny olieledning / pipeline på Næstved Banegård. Da olieledningen løber mellem to ejendomme, kræver etableringen tilladelse efter § 19 stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Oplag af gamle skærver på Viaduktvej 21 i Lundby

11. april 2019

Banedanmark ønsker midlertidigt at opbevare skærver med bagharp i forbindelse med en opgradering af jernbanen fra Ringsted til Rødby. Mellemdeponeringen kræver tilladelse efter § 19 stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Midlertidigt oplag af forurenet jord på Hovedgaden 35 i Lov

11. april 2019

Banedanmark (COWI) ønsker midlertidigt at opbevare jord ved Lov i forbindelse med en opgradering af jernbanen fra Ringsted til Rødby. Mellemdeponeringen kræver tilladelse efter § 19 stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

De voksne i Næstved Kommune er meget idræts- og motionsaktive

10. april 2019
Hvad bruger børn og voksne i Næstved Kommune fritiden til - og hvordan synes foreningerne selv det går?

Etablering af minivådområde, Tornelundsvej 7, 4690 Haslev

9. april 2019

Næstved Kommune har meddelt landzone- og vandløbstilladelse til etablering af et minivådområde på Tornelundsvej 7, 4690 Haslev.

Vælg måned og kategori

Vælg en måned for at se alle nyheder fra en bestemt måned.

RSS-feed på naestved.dk

Ved at benytte RSS på naestved.dk kan du nemt få et overblik over nyheder på din computer uden at besøge hjemmesiden.

Et RSS-feed kan læses af nyere internetbrowsere (f.eks. Internet Explorer 7) og af selvstændige RSS-læsere.
Du kan kende RSS-feedet på det genkendelige RSS-logo med den orange farve.
Logo for RSS-feed