Nyheder

Vis seneste nyheder

Nyheder for juni 2019

Antal samlede nyheder 20

Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg Næstvedvej 53, 4684 Holmegaard

28. juni 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
Næstvedvej 53, 4684 Holmegaard

Indvindingstilladelse til Appenæshoved vandværk til øget indvinding af op til 7.000 m3 grundvand pr. år

28. juni 2019
Næstved Kommune har meddelt øget indvindingstilladelse til Appenæshoved vandværk til indvinding af op til 7.000 m3 grundvand pr. år fra boring med DGU nr. 221.827

Landzonetilladelse - Atterbakkevej 12

28. juni 2019

Næstved Kommune har i uge 26/2019 givet landzonetilladelse på Atterbakkevej 12, 4684 Holmegaard.

Landzonetilladelse - Ladbyvej 51a

28. juni 2019

Næstved Kommune har i uge 26/2019 givet landzonetilladelse på Ladbyvej 51a, 4700 Næstved.

Landzonetilladelse - Korskildevej 15

28. juni 2019

Næstved Kommune har i uge 26/2019 givet landzonetilladelse på Korskildevej 15, 4733 Tappernøje.

Nyt fra Næstved i uge 26

25. juni 2019

Tandplejen har åbent for nødbehandling i skolernes sommerferie. Har du interesse i, hvad vores natur bedst bruges til, så kom med dine idéer og aflever dem i Boderne. Kniber det med hastigheden på dit internet, så kom til møde den 2. juli. Det kan du læse om i denne uges Nyt fra Næstved.

Borgermøde: Udvalg ønsker dialog med borgerne om brug af skolen i Holme-Olstrup

21. juni 2019
Børne- og Skoleudvalget i Næstved Kommune inviterer til borgermøde om en eventuel placering af Døgndiamanten i bygningerne på skolen i Holme-Olstrup. Borgermødet holdes i skolens gymnastiksal onsdag den 26. juni, kl. 18.30-20.30.

Landzonetilladelse - Sparresholmvej 4

21. juni 2019
Næstved Kommune har i uge 25/2019 givet landzonetilladelse på Sparresholmvej 4, 4684 Holmegaard

Miljøgodkendelse til J.N. Jorenku, Teglværksvej 11-13 ved Tappernøje

19. juni 2019

Næstved Kommune har den 19. juni givet tillægsgodkendelse til ny produktionslinje i eksisterende bygning hos J.N. Jorenku på Teglværksvej 11-13.

Samtidig med tillægsgodkendelsen er en mindre del af de eksisterende vilkår fra 2005 blevet revurderet og tilpasset nutidige forhold. Desuden er der indarbejdet tilladelse til genanvendelse af tagplader uden asbest, som bundopfyld i stedet for jomfruelige råstoffer til udvidelse af indkørsel.

Kom til borgermøde om, hvad skolen i Holme Olstrup skal bruges til

18. juni 2019

Skolen i Holme Olstrup skal ikke længere bruges som en del af Holmegaardskolen - og står derfor til rådighed for andre kommunale aktiviteter. Vi vil gerne have dine input.

Nyt fra Næstved i uge 25

18. juni 2019

I denne uge kan du møde Ramasjang-vært Katrine Bille, som besøger Axeltorv den 22. juni , hvor hun fortæller om livet i havet. Du kan også overvære byrådsmødet den 25. juni eller deltage i borgermødet om fremtidig brug af skolen i Holme-Olstrup den 26. juni. Du kan læse mere i Nyt fra Næstved i denne uge.

Forslag til Lokalplan 103

17. juni 2019
Forslag til Lokalplan 103 for et boligområde syd for Klosterskoven, Næstved, er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 11.06.2019.

Jubilæumslegat uddeles til anerkendende arbejdsheste

17. juni 2019
Modtagere af Diskontobankens Jubilæumslegat 2019 er John Nørbjerg, leder af Grønnegades Kaserne Kulturcenter og Dorthe Berg Rasmussen, leder af Center for Sundhed og Ældre.

Landzonetilladelse - Torpevej 4, 4160 Herlufmagle

14. juni 2019
Næstved Kommune har i uge 24/2019 givet landzonetilladelse på Torpevej 4, 4160 Herlufmagle

Forslag til Lokalplan 102 for kulturmiljøet i Appenæs

13. juni 2019
Forslag til Lokalplan 102 for kulturmiljøet i Appenæs, Næstved, er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 11.06.2019.

Miljøtilladelse til ændring af malkekvægbesætningen på Æskebjergvej 2A, 4733 Tappernøje

12. juni 2019

Næstved Kommune har den 12.6.2019 meddelt miljøtilladelse til ændring af den eksisterende malkekvægbesætning på Æskebjergvej 2A, 4733 Tappernøje.

Nyt fra Næstved i uge 24

11. juni 2019

I denne uge kan du læse om Den Rullende Demensrådgivning, og se, hvor i kommunen den kommer i perioden fra den 18. juni til den 19. juli. Læs også om, hvad der sker på bibliotekerne, og hvilke job der er opslået i kommunen i denne uge.

Næstved Kommune indgår forlig med konkursboet efter Næstved Sprog- og Integrationscenter

6. juni 2019
Næstved Kommune har besluttet at indgå forlig med konkursboet efter Næstved Sprog- og Integrationscenter (NSI). Det er kommunens Økonomiudvalg, der har taget beslutningen, og den er udelukkende truffet af økonomiske årsager. 

Tillæg 8 til spildevandsplanen - offentlig høring samt miljøscreening

6. juni 2019
Næstved Byråd har den 28.05.2019 vedtaget forslag til tillæg 8 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022.

Nyt fra Næstved i uge 23

4. juni 2019

Bemærk, at Næstved Park og Vej samt administrationen i Rådmandshaven og Teatergade har lukket Grundlovsdag den 5. juni. Alle frivillige foreninger i kommunen er den 12. juni inviteret til planlægningsmøde af Foreningernes Dag 2019. Læs mere om planlægningsmødet, åbningstider og arrangementer på bibliotekerne og de stillinger, der er ledige i Næstved kommune i Nyt fra Næstved.

Vælg måned og kategori

Vælg en måned for at se alle nyheder fra en bestemt måned.

RSS-feed på naestved.dk

Ved at benytte RSS på naestved.dk kan du nemt få et overblik over nyheder på din computer uden at besøge hjemmesiden.

Et RSS-feed kan læses af nyere internetbrowsere (f.eks. Internet Explorer 7) og af selvstændige RSS-læsere.
Du kan kende RSS-feedet på det genkendelige RSS-logo med den orange farve.
Logo for RSS-feed

Spørgeskema-undersøgelse om nye vand- og svømmefaciliteter

Klik på billedet for at læse mere om undersøgelsen og for at komme videre til selve spørgsmålene.
Det tager 5-10 minutter, at svare på spørgeskemaundersøgelsen.

Foto af badende dreng