Nyheder

Seneste 15 nyheder

Landzonetilladelse - Glumsø Slagtehus A/S

21. januar 2020

Næstved Kommune har i uge 4/2020 givet landzonetilladelse til Glumsø Slagtehus A/S.

Forslag til Lokalplan 083.1

20. januar 2020

Lokalplan 083.1 for den første byggeretsgivende etape i Stenlængegård er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 13. januar 2020.

Omlægning af en rørlagt del af Møllebækken

19. januar 2020
Næstved Kommune har truffet afgørelse om, at der skal foretages en omlægning/udskiftning af alle rør på en rørlagt delstrækning af det offentlige vandløb, Møllebækken.

Etablering af minivådområde, Fensmarkvej 2B, 4160 Herlufmagle

17. januar 2020

Næstved Kommune har meddelt landzone- og vandløbstilladelse til etablering af et minivådområde på Fensmarkvej 2B, 4160 Herlufmagle.

Accept af større mængde af slagger på Ulstrupvej 26 i Herlufmagle

17. januar 2020
Ekstra dispensation til lagtykkelse af affaldsforbrændingsslagge under staldbygninger på Ulstrupvej 26, Herlufmagle

Nyt fra Næstved - mest for seniorer januar 2020

15. januar 2020

Et nyt tiltag, hvor du kan finde arrangementer i Næstved Kommune - mest for seniorer.

Nyt fra Næstved i uge 3

15. januar 2020

Du kan deltage ved præsentationen af Klimaplan 2020-2030 i Ressource City under  høringsperioden af den samme plan den 20. januar eller måske vil du høre Næstved Harmonikaklub i Sydpolen den 24. januar. Læs denne uges Nyt fra Næstved her.

Forslag til Lokalplan 108 for et campusområde ved Munkebakken

15. januar 2020

Forslag til Lokalplan 108 for et campusområde ved Munkebakken er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 13. januar 2020. I forlængelse deraf sendes forslaget i 8 ugers høring.

Borgermøde om Klimaplan 2020-2030

14. januar 2020
Byrådet i Næstved Kommune har sendt forslag til Klimaplan 2020-2030 i høring fra den 18. december 2019 til den 12. februar 2020.
I forlængelse af dette vil Næstved Kommune gerne invitere til borgermøde. Her vil Klimaplan 2020-2030 blive præsenteret, og der afsættes tid til spørgsmål og debat efter præsentationen. Det bliver muligt at møde medlemmer af Teknisk Udvalg for en dialog om klimaplanen.

Frivillige maler 100 års historie op på genforeningssten

13. januar 2020
Om hundrede år er alting IKKE glemt. Sådan er det i hvert fald i Næstved Kommune, hvor to frivillige har malet 17 forskellige genforeningssten op. Det betyder, at de står smukt og skarpt til 100-års jubilæet for Sønderjyllands genforening med Danmark netop i år.

Landzonetilladelse - Ved sydbanen ved Hammer

10. januar 2020
Næstved Kommune har i uge 2/2020 givet landzonetilladelse øst for sydbanen ved Hammer.

Nyt fra Næstved uge 2

7. januar 2020

Kom til kaffesalon om udvikling af Fuglebjerg den 16. januar. Læs mere på Nyt fra Næstved uge 2, hvor du også kan se en oversigt over byrådets møder for 2020, eller hvad du skal gøre for at komme til Nytårskur på Munkebo.

Landzonetilladelse - Lundebakkevej 11

6. januar 2020
Næstved Kommune har i uge 2/2020 givet landzonetilladelse på Lundebakkevej 11

Miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Tybjergvej 4, 4160 Herlufmagle

2. januar 2020

Næstved Kommune har den 30.12.2019 meddelt miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Tybjergvej 4, 4160 Herlufmagle.

Nyt fra Næstved uge 1

2. januar 2020
Der er nytårskur for dem, som har deltaget i et KOL-forløb på Sundhedscentret. Det er den 15. januar. Nogle af de faste aktiviteter på bibliotekerne starter stille op i det nye år. Se mere på www.naesbib.dk eller på Nyt fra Næstved uge 1, hvor du også kan se aktuelle stillingsopslag.

Vælg måned og kategori

Vælg en måned for at se alle nyheder fra en bestemt måned.

RSS-feed på naestved.dk

Ved at benytte RSS på naestved.dk kan du nemt få et overblik over nyheder på din computer uden at besøge hjemmesiden.

Et RSS-feed kan læses af nyere internetbrowsere (f.eks. Internet Explorer 7) og af selvstændige RSS-læsere.
Du kan kende RSS-feedet på det genkendelige RSS-logo med den orange farve.
Logo for RSS-feed