Dag, uge og årsrytmen

Dag, uge og årsrytme

Vores faste daglige, ugentlige og årlige rytme, giver hvert barn mulighed til at føle sig trygt. Tryghed opnår vi altså gennem de rytmiske og genkendelige dage, uger, fester og denne tryghed er den første forudsætning for at barnet kan suge verden til sig.

Dagrytme
Det er meget vigtigt for børnene, at dagene har den samme rytme. Børnene føler sig trygge, når de ved, hvad vi skal. De har deres "indre ur" for hvornår de forskellige aktiviteter begynder, fordi rækkefølgen altid er den samme.

Ugerytme
I den ugentlige rytme indgår aktiviteter, som er specielt knyttet til de forskellige dage, og som gør at børnene kender dagene fra hinanden.

Årsrytme
Årstidernes forløb sætter sit præg på alt, hvad der sker i børnehaven. Årstidsfester i børnehaven har deres farver og former, sange og eventyr, og på den måde bliver børnene opmærksomme på naturens arbejde. Årstidsfesterne, som voksne og børnene skaber sammen, bliver festlige højdepunkter i børnehaven og børnene er deltagende i hele den lange proces om fører frem til festen. Vores fester: Høstfest og bondegårdstur, Michaels fest, adventshaven, fuglefest, krybbespil, fastelavn, påskefest, pinsefest og sommerfest.

Rudolf Steiner børnehaven Egernbo, Ved åsen 71, 4700 Næstved
Kontakt:Tlf. nr. 55 88 71 10 eller RudolfSteiner@naestved.dk .