Pædagogikken

Generelt om vores pædagogik
Vi arbejder bevidst ud fra antroposofien Rudolf Steiners pædagogiske impulser.

Pædagogikken kendes over hele verden og kaldes internationalt for ”Walfdorf-pædagogik” og indebærer blandt andet som noget helt centralt, at de voksne skal være positive og efterligningsværdige autoriteter – dvs. personer, som barnet kan stole på og have som forbilleder. Med sin væremåde og sine handlinger skaber den voksne den stemning, der er i børnehaven.

DSC00019

Dagen er bygget op omkring en fast, genkendelig ramme, som barnet føler sig trygt ved og derfor kan udvikle sig i. Vi betragter voksne som rollemodeller og vi tror, at børn leger ved at efterligne de voksne. Derfor bestræber vi os på at omgå børnene med respekt. Vi ser børnene som rytmiske og sansende væsener og arbejder på at stimulere deres sanser. Vi ønsker at vise børnene, at der findes værdier, som det er værd at værne om, og at de aktiviteter, vi udfører i fællesskab, har en mening.
Sanglege

Vi holder sangleg hver morgen og synger i ca. 15-20 minutter. Vi starter sanglegen ved at synge en navnesang, hvor alle børns og voksnes navne bliver nævnt – så vi er sikre på, at alle har set hinanden i øjnene.

Repertoiret af sange er årstidsbestemt, og vi bruger hele kroppen til at lave bevægelser, der passer til sangene, Hvert repertoire har en varighed på ca. 14 dage, hvorefter udvalget af sange skifter.

I de fleste sanglege foregår der aktiviteter i midten af kredsen, og idet vi alle holder hinanden i hånden, skabes en god fællesskabsfølelse. Barnets sprog, balance, motorik og selvfølelse udvikles via fingerlege og sanglege.

Eventyr
Vi fortæller eventyr hver dag undtagen på vores turdag. I eventyrfortællingen indgår både folkeeventyr og remseeventyr. Vi læser ikke op fra en bog men lærer eventyret udenad. Det samme eventyr fortælles i en periode på ca. 14 dage for at give barnet mulighed for at fordybe sig og indleve sig i eventyret. I nogle af eventyrene får børnene mulighed for selv at spille roller. Eventyret udvikler den indre billeddannelse, og barnet opøver desuden evnen til at kunne koncentrere sig.

Fri leg
Børn bruger legen til at fordøje oplevelser og udvikle deres fantasi. Børn efterligner deres omgivelser og medmennesker, og hvis vi som voksne kan være gode forbilleder, virker det helt ind i barnet som inspiration.

Vores legetøj er simpelt og fremstillet af naturmaterialer i god kvalitet. Vi anvender organiske former og naturmaterialer som træ, silke og uld i indretningen af vores stuer. Ved bordene udfører de voksne en eller anden form for kreativ eller praktisk aktivitet, som barnet kan deltage i. Her skabes en base, som børnene kan gå til og fra.

Via æstetiske overvejelser i indretningen og valg af materialer ønsker vi at give børnene mulighed for at færdes i nogle hyggelige og inspirerende rum, som stimulerer såvel sanser som fantasi. Vi har opdelt rummene i små temaopdelte hyggekroge – fx. et bilhjørne, et dukkehjørne, et køkkenhjørne, et pudehjørne og et udklædningshjørne.

Oprydning
På stuen har alt sin faste plads. Alle børn deltager, når vi rydder op. Vi synger derfor en oprydningssang, og alle får små, overskuelige opgaver, som skal føres til ende.

Rudolf Steiner børnehaven Egernbo, Ved åsen 71, 4700 Næstved
Kontakt:Tlf. nr. 55 88 71 10 eller RudolfSteiner@naestved.dk .