Risiko_top
 

Organisering af risikostyring i Næstved Kommune

Det er en vigtig forudsætning for opnåelse af succes, at risikostyringsindsatsen er forankret i kommunens organisation, såvel politisk som administrativt og at risikostyringsarbejdet, som helhed er:

  • synligt for medarbejdere og borgere
  • handlekraftig og effektiv
  • er præget af kort kommandovej

I Næstved Kommune er ansvaret for den praktiske planlægning af risikostyringsindsatsen placeret i Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. Du kan finde de primære kontaktpersoner på området her.

Kontoret har bl.a. ansvaret for at følgende udarbejdes/iværksættes:

  • handlingsplan
  • risikoanalyser og vurdering af risici
  • central registrering af skader
  • planlægning og gennemførelse af risikostyringsinitiativer
  • information til ansatte og omverden
  • årsrapport

Årsrapporter

Synlighed og handling

plandiagram_web

Risikostyring, Arbejdsmiljø og HR i Næstved Kommune, Teatergade 8, 4700 Næstved. forsikring@naestved.dk