Risiko_top
 

Ændret retningslinje om tjenesterejser og kørsel

12. januar 2016

Find og læs retningslinjen om godtgørelse af merudgiver ved tjenesterejser og kørsel.
Retningslinjen er ændret af MED-Hovedudvalget den 9. december 2015

Baggrunden for ændringen er en konkretisering af kørselsbemyndigelse og grænsen for antallet af kilometer der gives godtgørelse for. Derfor er der i afsnittet om "Handling" tilføjes to sætninger:

  • Kørsels-bemyndigelse gives i forhold til det formål der er angivet for kørslen
  • Dog således, at kører du mere end 1000 km. pr. år, er det alle kørte kilometer, der udløser høj takst – også 0-1000 kilometer.

Tidligere ændring inden for den senere tid af samme retningslinje

Retningslinjen blev forrige gang ændret af MED-Hoveudvalget på mødet den 17. juni 2015, hvor ændringerne var med baggrund i ændringer i færdselsloven i forhold til bøder:

  • En ændring af færdselsloven pr. 1. februar 2015 med nye regler for ansvar ved hastighedovertrædelser. Det betyder, at bilens ejer nu kan gøres ansvarlig, selvom det ikke er ejeren, der har begået lovovertrædelsen. Derfor kan Næstved Kommune komme til at hæfte for fartbøder, som medarbejdere får i forbindelse med kørsel i tjenestebiler eller leasingbiler.

    Det er Næstved Kommunes holdning, at en medarbejders overtrædelse af hastighedsbegrænsningerne er en uacceptabel adfærd, og en overtrædelse vil i visse tilfælde kunne få økonomiske og ansættelsesretlige konsekvenser og retningslinjen rettes til så alle medarbejdere er orienteret.
  • Gennemførelse af kørselsoptimeringsanalyse, som blandt andet har vist, at kørselsgodtgørelse administreret meget forskelligt. Derfor er besluttet, at chefer/ledere skal genoverveje eksisterende kørselsbemyndigelser og udbetalingen af kørselsgodtgørelse til høj sats er ændret.

    Det er fortsat sådan, at alle medarbejderne i Næstved Kommune skal benytte tjenestebiler frem for at køre i egen bil.
Risikostyring, Arbejdsmiljø og HR i Næstved Kommune, Teatergade 8, 4700 Næstved. forsikring@naestved.dk