Risiko_top
 

Nye forsikringer og information om Falckabbonement

12. januar 2017

Nyt om forsikringsdækning og falckabonnement.

Forsikringsdækning:

Næstved Kommune har pr 01-01-2017 indgået nye forsikringsaftaler, hvilket bla medfører at forsikringer vedr. bygninger og løsøre samt motorkøretøjer nu er forsikret i PROTECTOR  forsikring.

Yderligere oplysninger vedr. forsikringer/forsikringsdækning kan rettes til:

Lisbeth Buchardt Andersen 5588 5677 og

Irene Nielsen 5588 5676 

Falckabonnement

Næstved Kommune har stadig aftale med Falck

Kommuneabonnementet indeholder følgende ydelser:

  • Autoassistance til kommunens ejede og leasede person- og varevogne, selvkørende entreprenørmateriel, traktorer, busser og lastvogne
  • Abonnementet omfatter kun assistance i Danmark.
  • Udlevering af forbindsstoffer 
  • Kørsel til læge ved pludselig opstået sygdom eller tilskadekomst på arbejdet for kommunens ansatte, skoleelever i kommunale skoler, børn i kommunale institutioner og dagpleje. Særskilt regning fremsendes af Falck til Næstved Kommune, denne regning betales af Team Arbejdsmiljø og Fælles Indkøb.

Derudover har Næstved Kommune en aftale med Skadeservice Danmark om følgende ydelser:

  • Afdækning ved indbrud og hærværk
  • Service og rengøring ved vandskader
  • Rengøring efter brand- og sodskader.

Husk ved tvivlsspørgsmål, at kontakte Brand & Redning på tlf. nr. 5572 0805, som herefter vil hjælpe jer gennem det videre forløb.

Nyttige tlf. og links

Falcks vagtcentral              tlf.: 70102030
Skadeservice Danmark    tlf.: 70112112

Link til bestilling af forbindsstoffer    https://www.falck.dk/offentlig/assistance/ydelser/foerstehjaelpskasser/

Falck Abb nr. 00370000

Risikostyring, Arbejdsmiljø og HR i Næstved Kommune, Teatergade 8, 4700 Næstved. forsikring@naestved.dk