Risiko_top
 

Der holdes Arbejdsmiljøkonference onsdag den 31. oktober 2017

MED-Hovedudvalget er en gang årligt vært for en arbejdsmiljøkonference, hvor alle kommunens interessenter inden for arbejdsmiljø-området inviteres. Arbejdsmiljøkonference i 2017 blev holdt tirsdag den 31. oktober kl. 8 - 16 (heldagsarrangement)

Du kan se/hente programmet for arbejdsmiljøkonferencen her.

Konceptet for konferencen er, at der startes med et fælles foredrag for alle deltagere. I år var det Inger-Marie Wiegman, som satte fokus på sammenhæng og systematik i arbejdsmiljøarbejdet. Du kan hente/læse Inger-Maries oplæg med iagttagelser, erfaringer og dilemmaer i arbejdsmiljøarbejdet her.

Om formiddagen var der en opdelt seance, hvor deltagerne selv havde prioriteret ét ud af i alt 4 mulige oplæg/workshops. Der var følgende oplæg/workshops:

1. Sund præstation v/Storm Steensgaard
    Har du truffet en beslutning om at passe på dig selv? - hvis ja, så må du 
    gerne hente/bruge Storms nøgleark om stressnavigation. Du læse mere
    information om workshops, kurser m.v. som Storm kan tilbyde.

2. Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø - skab effekt og værdi 
    v/Asbjørn Christensen
    Se oplægget om kerneopgaven og arbejdsmiljøarbejdet her.

3. Fra arbejdsmiljøpolitik til relevant handling - hvorfor så svært 
    v/Bo Frederiksen
    Se oplægget med fokus på at skabe relevante handlinger her
    Endvidere medbragte Bo et værktøj om risikovurdering.

4. New Public Leadership - fra strategi til effekt 
    v/Martin Lundkvist og Betina Reidl    
    Du har mulighed for at læse mere om emnet i diverse artikler:
    Artiklen "Vi har brug for et nyt udgangspunkt" og 
    Artiklen "Vend styringen på hovedet"
    Læs et uddrag af bogen "New Public Leadership - fra strategi til effekt"
    som Martin Lundkvist har forfattet sammen med Nicolai Vedsted fra 
    Guldborgsund Kommune.

Konferencen i 2017 rundede af med et fælles foredrag om at flytte dyr og mennesker v/Henrik Lehmann Andersen.

Hvad er formålet med konferencen

MED-Hovedudvalget sætter dagsordenen for dagen og hensigten er at alle deltager får inspiration og værktøjer med tilbage på arbejdspladserne. Det er arbejdsmiljøgruppen og MED-udvalget som efterfølgende drøfter hvilke initiativer der evt. skal sættes i værk fremadrettet på basis at den inspiration man har fået.

Du kan deltage, hvis du er:

  1. arbejdsmiljørepræsentant eller leder i en arbejdsmiljøgruppe
  2. formand eller næstformand for et MED-udvalg/Personalemøde med MED-status
  3. medlem af MED-Hovedudvalget
  4. centerchef
  5. tillidsrepræsentant

Da arrangementet grundlæggende er et arbejdsmiljø-arrangement og udgangspunktet er kompetenceudvikling for medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne, så er ovenstående målgruppe tillige listet i prioriteret rækkefølge, såfremt antallet af tilmeldinger gør, at vi bliver nødt til dette af hensyn til plads. 

Jeg vil gerne vide mere om de tidligere konferencer

Læs om de tidligere års konferencer via menuen i venstre side af hjemmesiden.

Risikostyring, Arbejdsmiljø og HR i Næstved Kommune, Teatergade 8, 4700 Næstved. forsikring@naestved.dk