Risiko_top
 

MED

Hvad er ideen med MED-samarbejdet?

MED står for medindflydelse og medbestemmelse og handler om at skabe det mest optimale forhold for at de ansatte kan udføre kerneopgaven bedst muligt. Her kan du se en lille film om hvad ideen i MED-samarbejdet er og hvad det betyder.

Hvorfor er MED vigtigt og hvad kan du bruge det til?

Formålet med MED-systemet, er at give alle medarbejdere i Næstved Kommune mulighed for at have indflydelse og blive inddraget i personaleforhold, samarbejdsforhold, arbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold, således at lederen kan træffe de bedst kvalificerede beslutninger. Medarbejdernes viden og input er derfor en vigtig ressource for at lederen kan sikre det bedst mulige beslutninger og handlinger.

F.eks. er det er vigtigt at så mange som muligt bliver hørt, når der ønskes vedtaget nye politikker og retningslinjer, som overordnet skal gælde for alle ansatte. Når der aftales retningslinjer, er det en fælles beslutning, som medarbejdere og ledere træffer sammen - her har medarbejderne medbestemmelse.

Hvordan kan du være med til at sikre at ALLE medarbejdere har medindflydelse og medbestemmelse?

Kommunikation er vigtig! For at alle kan opleve at de bliver inddraget på arbejdspladserne, kan det være en god idé at MED-udvalget eller Personalemødet med MED-status på din arbejdsplads drøfter hvordan man inddrager alle - og evt. beslutter en kommunikationsmodel eller - strategi.

Læs evt. mere om temaet Kommunikation i Direktionens nyhedsbrev nr. 1 2009, som du finder til højre herfor ->

Hvilke spørgsmål og opgaver arbejder MED-systemet med?

I den énstrengede MED-organisation er MED-udvalget både samarbejds- og sikkerhedsudvalg. MED-udvalg varetager derfor alle spørgsmål omkring

  • Personaleforhold (f.eks. personalepolitik, lønpolitik, rekruttering, værdier, afskedigelse, ansættelse)
  • Samarbejdsforhold (f.eks. hvordan skal vi arbejde sammen, personalemøder, information, kommunikation, MUS-samtaler)
  • Arbejdsforhold (f.eks. arbejdstider, planlægning af opgaver, fritid, fravær - nærvær, jobudvikling, worklife-balance)
  • Arbejdsmiljøforhold (f.eks. arbejdsglæde, sygefravær, fysisk indretning, stress, trivsel, psykisk arbejdsmiljø)

     
Kommunikation vigtigt fokusområde

Kommunikation er vigtig at have fokus på i hele organisationen.

Det kan være en stor udfordring af få informeret og kommunikeret godt ud til alle interessenter i vores organisation.

Det er derfor en oplagt opgave for MED-udvalgene og Personalemøder med MED-status at drøfte og beslutte hvordan der kommunikeres med baglandet/resten af arbejdspladsen, andre MED-udvalg, MED-Områdeudvalget og MED-Hovedudvalget. Drøft for eksempel form og indhold i dagsordener og referater og overvej om det er nødvendigt at sende nyhedsbreve ud eller hænge et opslag op.

Risikostyring, Arbejdsmiljø og HR i Næstved Kommune, Teatergade 8, 4700 Næstved. forsikring@naestved.dk