Ledercoaching er et tilbud for ledere med personaleledelse.

Nyansat leder inden for det sidste år og brug for coach

Ledercoaching er et tilbud til alle nyansatte ledere med personaleansvar. Og du betragtes som ny leder det første år.Helt konkret har du mulighed for at få op til 5 samtaler med en coach som finansieres centralt fra.

Hvis du oplever, at du i dit nye job står overfor store nye udfordringer eller større forandringsprocesser, kan det være en god ide at få professionel coaching.

Hvad er coaching?

International Coach Federation definerer executive coaching således:

”Professionelle coaches tilbyder et fortløbende partnerskab med den enkelte leder, designet til at understøtte denne i at skabe resultater i såvel det professionelle som det personlige liv. Disse coaches er trænet i at tilrette processen til de individuelle behov og sætter lederen i en ressourcefuld tilstand, hvorved den enkelte leders iboende potentiale fremelskes og tages i anvendelse.”

Der er altså tale om en fortrolig, professionel relation mellem en leder og en coach i et individuelt tilrettelagt samtaleforløb, der giver lederen mulighed for, med professionel sparring, at træde et skridt tilbage og reflektere over egne tilgange og præstationer sat op i mod de krav og udfordringer, som lederen står over for i dagligdagen.

Et typisk samtaleforløb inden for denne aftale består typisk af op til 5 coachingsamtaler á 1½ - 2 timer pr. gang. Der er også mulighed for at nogle af timerne anvendes via telefonsamtaler, hvis der er nogle konkrete hændelser, som du har behov for at tale om med coachen. Vores eksterne coach kommer typisk 1-2 gange om måneden i Teatergade 8, hvor coachingen typisk foregår.

Hvem er vores huskonsulenter - og hvordan booker du dem?

Hvis du ønsker at få en coachingaftale, kan du ringe eller maile en af vores coaches og aftale et tidspunkt. Kontaktoplysningerne finder du på de respektive hjemmesider.

Mere information eller spørgsmål

Kontakt HR, Sarah, Maria eller Anne