Risiko_top
 

Akut psykologisk krisehjælp - 7010 2012

Næstved Kommune har indgået aftale med Falck Healthcare om psykologbistand ved akut opståede krisesituationer. Aftalen gælder for alle ansatte i Næstved Kommune. Læs proceduren om krisehjælp.

Aftalen omfatter psykologisk krisehjælp i følgende situationer

  • Arbejdsulykker
  • Fysisk eller psykisk vold eller trusler om samme mod den ansatte
  • Pludselige dødsfald på arbejdspladsen
  • Alvorlige arbejdsrelaterede hændelser, der har indflydelse på medarbejderens daglige arbejdsliv

Hjælpen gives til den/de direkte implicerede fysisk eller psykisk tilskadekomne, som på grund af hændelsen er i akut krise, som påvirker dagligdagen i væsentlig grad.

Du kan læse nærmere om hvordan du gør i proceduren for krisehjælp, såfremt du bliver involveret i en situation hvor psykologbistand kan være påkrævet. Læs blandt andet i proceduren, at nærmeste leder skal orientere os om at der er rettet henvendelse til Falck Healthcare - dette gøres ved at sende en mail til forsikring@naestved.dk

Akut krisehjælp indgår i aftale med Falck

Akut krisehjælp

Risikostyring, Arbejdsmiljø og HR i Næstved Kommune, Teatergade 8, 4700 Næstved. forsikring@naestved.dk