Risiko_top
 

Arbejdsmiljø

Realiseringen af den gode arbejdsplads tager afsæt i kommunens

Visionen er, at alle ansatte via 
  • dialog
  • ansvarlighed
  • professionalisme og
  • respekt
skal opleve og medvirke til et fagligt, sundt og socialt udviklende arbejdsliv. 

Årlig arbejdsmiljødrøftelse og arbejdsmiljøstrategi

 
Årligt besluttes en arbejdsmiljøstrategi i forbindelse med at MED-Hovedudvalget drøfter status på arbejdsmiljøforhold og tiltag samt fremadrettede perspektiver med fokus på arbejdsmiljøet for alle ansatte.
 

Næstved Kommunes værdier

Dialog Ansvarlighed
Professionalisme Respekt

Risikostyring, Arbejdsmiljø og HR i Næstved Kommune, Teatergade 8, 4700 Næstved. forsikring@naestved.dk