Neuropædagiske metoder

Når vi arbejder ud fra den Neuropædagogisk tilgang betyder det, at vi arbejder ud fra struktur, overindlæring samt genkendelighed. Sammen med dig udarbejder vi nogle indsatsmål som evalueres 1 x årlig.
Inden indflytning bliver du og dine pårørende inviteret til et forventningsmøde sammen med den daglige leder samt din kontaktperson i huset.

I Neuropædagogikken er det vigtigt at vide, hvordan du var som person før skaden, samt hvilket liv du levede. I den forbindelse udarbejder vi en livshistorie sammen med dig og dine pårørende. Dette for at danne os et samlet billede af hvilke interesser og værdier, der før har betydet noget for dig. Hvad motiverer dig og hvilke faktorer spiller ind i dine ønsker for fremtiden.

Vi arbejder individuelt med den enkelte borger med fokus på relationer. Vi er en tværfaglig sammensat personalegruppe, som består af pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og sundhedsassistenter
Vi vægter samarbejde både med dig og dine pårørende.

Center for Neuropædagogik • Obovej 7 • 4700 Næstved