Om projektet

  Lokale naturbaser 

 - for friluftsliv, sundhed, leg og læring

 

Formålet med Naturbaseprojektet er at forbedre den lokale formidling og adgangen til naturen for lokale borgere og gæster. Projektet skal øge muligheden for det daglige friluftsliv og forbedre faciliteterne for udeundervisning og natur- og motionsrelaterede aktiviteter i det fri for skoleklasser, institutioner, foreninger og den enkelte borger.

En naturbase er et samlingssted i naturen hvor man kan mødes om naturoplevelser, undervisning og formidling og nogle steder fysisk træning i det fri. Basen er et bålhus hvorfra der er mulighed for at undersøge naturen i området, blive klogere igennem stationær formidling og låne undervisningsgrej fra et aflåst rum på naturbasen. På nogle naturbaser kan man tage en overnatning i en shelter eller telt og lave mad over bål i bålhuset. Det er gratis at benytte naturbaserne.

Et netværk af naturbaser i Næstved Kommune vil komme lokale borgere som tilrejsende turister til gode. Med naturbaserne får vi 10 nye stationer for formidling, aktivitet og oplevelse geografisk spredt i Næstved Kommune, med forbedret adgang og opholdsmulighed i naturen.

Jette og Josefine igang med målebånd

Naturbaserne er unikke og tilpasset de lokale brugere og området. Der kan fra baserne udgå vandrestier og være adgang til forskellige naturtyper. Bag hver naturbase står en borgergruppe bestående af lokale ildsjæle der vil gøre en indsats for deres lokalområde.

Der bliver 9 bålhuse og en mobil naturbase med grej og formidling, der skal være klar til brug i løbet af 2011 og 2012.

Projektet har modtaget tipsmidler til en tre-årig naturvejlederstilling, der skal stå for det koordinerende og formidlende arbejde i etableringen af naturbaserne. Derudover har vi modtaget støtte fra Grønne Partnerskaber og LAG Næstved.

Naturbaserne er et samarbejde mellem Avnø Naturcenter, Skov- og Naturstyrelsen, Næstved Kommune og Fjordhuset i Karrebæksminde.


Her kommer naturbasen til at liggeDSC_2088  Custom 

Billederne her er fra Glumsø hvor borgergruppen er i fuld gang. Se under lokale naturbaser hvor langt andre borgergrupper er kommet.