Nyt Lokalrådskort 8  marts 2016 b  

Lokalrådet for Næstved Vestegn

Denne hjemmeside er under afvikling

Ny hjemmeside adresse efter uge 28

www.mærknæstvedvestegn.dk

 

Mød Lokalrådet på Facebook

Facebook 2

Kontakt

Poul Erik 2 
Formand: 
Poul-Erik Pedersen
Ahornvej 18
4262 Sandved
Telf. 55 45 64 11
www.næstvedvestegn.dk
naestvedvestegn@gmail.com

Øvrige lokalrådsmedlemmer:
Se menuen Lokalråd. gixmo.dk