Fysisk rehabiliteringsforløb

er et tilbud om fysisk træning under vejledning af sundhedsfagligt uddannet personale.

Træningsforløbet tilbydes, hvis din sagsbehandler skønner, at en aktiv indsats kan fremme din raskmelding, så du hurtigere kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

iStock_000016899195Large

Målgruppe

Borgere, der er på sygedagpenge eller kontanthjælp, og som lider af fysiske problemstillinger, der kræver træning, fx efter en operation, eller slid og smerter, eller som vil kunne drage fordel af en generel forbedring af sundhedstilstanden for at bevare og/eller oparbejde arbejdsevnen.

Visitationssamtale

afholdes inden kursusstart af vores fysioterapeut uden din sagsbehandler.

Mødet varer ½-1 time, og du vil undervejs blive orienteret om forløbets formål og indhold, mens du også vil få mulighed for at fortælle om din aktuelle livssituation.

Vi vil herefter afstemme vores gensidige forventninger og i fællesskab sammensætte dit individuelle træningsprogram, som ud over den fysiske træning kan indeholde aspekter af nødvendige sundhedsforhold såsom vejledning i ernæring, vægtkontrol, ergonomi, træningsmotivation og arbejdsmarkedsperspektiv.

Forløb og indhold

Forløbet foregår primært i Happy2Fitness, Marskvej 17, Næstved, hvor du kan deltage i fysisk træning, afspænding og undervisning i relevante emner. Du vil desuden også kunne blive tilbudt at deltage i varmtvandstræning, som befinder sig ude på Birkebjeg Alle 8.

I særlige tilfælde kan den fysiske træning foregå i et motionscenter i byen.

Dit træningsprogram sammensættes ud fra din helt personlige baggrund, og alt efter formål og behov kan du træne på mindre hold eller individuelt, dagligt eller efter nærmere aftale.

iStock_000018594138Large

Forløbet varer op til 12 uger med løbende indtag.

Henvisning

Du skal henvises til forløbet af din sagsbehandler.

Af henvisningsskemaet vil følgende oplysninger fremgå:

  • dine stamdata
  • debut for aktuel lidelse
  • aktuelle lægelige akter med diagnose (hvis denne findes i sagen)
  • nuværende og tidligere foranstaltninger/behandling relateret til aktuelle lidelse
  • din sagsbehandlers faglige begrundelse for valg af tilbud

Afslutning

Ved særlige forhold holder vi løbende kontakt til din sagbehandler.

Fysioterapeuten udarbejder en skriftlig slutrapport om dine træningsresultater, fremmødeengagement og udviklingsmuligheder samt om det sete arbejdsmarkedsperspektiv.

Endelig afsluttes forløbet med råd og vejledning om en relevant fremtidig træningsindsats.

Forløbet varetages af

  • Fysioterapeut Ole Therkildsen
  • Psykomotorisk terapeut Tove Enggaard

Du kan få yderligere oplysninger hos Ole Therkildsen på tlf. 5119 4306. 

Næstved Ressource Center - Grimstrupvej 131 E - 4700 Næstved - Telefon 5588 6850