Ergoterapeutiske ydelser

iStock_000012170358Large

 

ADL-taxanomi

Valideret ergoterapeutisk vurdering af funktionsniveauet og muligheden for frigørelse af ressourcer til arbejdsmarkedet eller øget velbefindende fysisk og/eller psykisk

Forløbet består af 5 timers undersøgelse fordelt på 2 dage, hvor følgende vil blive vurderet og beskrevet:

· En kortlægning af funktionsniveauet i Almindelig Daglig Levevis fra forflytninger til fritidsbaseret aktivitet.

· Døgnbeskrivelse

· Funktionsafprøvning

· Ergoterapeutisk faglig vurdering af funktionsniveauet i forhold til graden af selvhjulpenhed, ressourcefordeling og evt. behov for hjælpemidler eller andre kompenserende strategier. 

Arbejdsfastholdelse – på individ-niveau

1 måneds ergoterapeutisk vurdering med min. 4 besøg på arbejdspladsen á 2 timers varighed

Forløbet består af:

· Vurdering af nuværende arbejdsmiljø

· Ergoterapeutisk intervention i forhold til optimering af arbejdsvilkår og forebyggelse af funktionstab

· Ergonomiundervisning

· Rapport 

Arbejdspladsvurdering – på virksomhedsplan

Min. 3 interventioner (analyse, intervention, evaluering) med medarbejdere og ledelsesrepræsentant

Forløbet består af:

· Vurdering af nuværende arbejdsmiljø

· Ergoterapeutisk intervention i forhold til optimering af arbejdsvilkår

· Ergonomiundervisning på hold

· Rapport

Kontakt

 Koordinator for ergoterapeuter
Anakarina Vorbeck Corcoran
Telefon 2936 2206
Email.: avcor@naestved.dk

Næstved Ressource Center - Grimstrupvej 131 E - 4700 Næstved - Telefon 5588 6850