Visitation og metode

Når vi modtager en henvisning fra sagsbehandler angående afklaring af en borger, aftales der tid med borgeren til en visitationssamtale.

Deltagere i visitationssamtalen er borgeren og socialkonsulenten fra Næstved Ressource Centeret og evt. den kommunale sagsbehandler.

iStock_000016011461Large

Så vidt muligt tages der ved slutningen af samtalen stilling til forløbsstart - ellers meddeles dette efterfølgende til borgeren.

Endvidere kan der aftales midtvejsmøde med sagsbehandler efter ca. 1 - 1½ måned. Dette møde afholdes på NRC.

Formål

Formålet bag visitationssamtalen er at afklare relevansen af henvisningen af pågældende borger, samt hvilken forløbstype der vil være bedst egnet.

Metode

Til afklaringen benyttes en undersøgende og afklarende samtale med borgeren i centrum og vurdering ud fra et helhedssyn.

Ved samtalen orienteres borgeren om forløbet og dets formål samt NRC arbejdsmetoder.

Endvidere afdækkes Jobcenters og borgerens forventninger til forløbet, herunder også motivation for forløb samt evt. barrierer, fx aktivt misbrug.

Tidsperspektiv

Visitationssamtale afholdes hurtigst muligt efter modtagelse af henvisning.

Samtalens varighed er ca. 1 time.

Hvad opnår borgeren

Borgeren får gennem samtalen kendskab til Jobcenterets og Ressource Centerets forventninger til ham/hende.

Endvidere opnås der kendskab til forløb og metode på NRC.

Ofte får borgeren et indblik i sine egne muligheder for at indgå aktivt og have indflydelse på egen fremtid i arbejdsmarkedsmæssig sammenhæng. Borgeren får herigennem sat sin egen situation lidt mere i perspektiv.

Enkelte borgere kan have skræmmende forestillinger om "arbejdsprøvning" og har behov for at få indsigt i og afmystificeret det forestående forløb, hvilket visitationssamtalen også skal sikre.

Næstved Ressource Center - Grimstrupvej 131 E - 4700 Næstved - Telefon 5588 6850