NRC tilbyder

I menuen til venstre finder du vores aktuelle forløb, og nedenfor på siden her kan du læse mere om, hvad vi står for, og hvordan vi arbejder. 

 iStock_000015893223Small

Vores opgaver og mission 

Vi har gennem mange års erfaring inden for afklaring af arbejdsevne og revalidering opnået stor ekspertise i at udvikle og vurdere sygemeldte borgeres ressourcer og realistiske muligheder set i forhold til arbejdsmarkedet.

Med vores brede tværfaglige sammensætning af personale kan vi, på en nuanceret og helhedsorienteret måde, afdække og beskrive borgerens realistiske arbejdsevne og - ikke mindst - muligheder for at genindtræde på arbejdsmarkedet.

Vi lægger i vores daglige samarbejde vægt på at have en tæt og løbende dialog med Jobcentrenes sagsbehandlere for at sikre, at borgerens forløb hele tiden tilpasses hans/hendes situation og samtidig er i overensstemmelse med den aktuelle lovgivning.

Det er vores mål, at Jobcentrene får den ønskede dokumentation for at kunne træffe en endelig afgørelse i borgerens sag. 

Med fokus rettet på borgerens ressourcer er det vores mission

Metode og systematik

Metodisk arbejder vi anerkendende, løsningsfokuseret og med Den Motiverende Samtale - systematisk arbejder vi ressourceorienteret efter arbejdsevnemetoden. 

Virksomhedsgrundlag  

NRC er en del af Næstved Kommune, som også bistår de omkringliggende kommuner i hurtig, effektiv og professionel afklaring af primært sygemeldte borgeres arbejdsevne og fremtidigt forsørgelsesgrundlag.

I vores samarbejde med borgeren tager vi udgangspunkt i dennes evner, erfaringer og interesser for at kunne vurdere vedkommendes erhvervs- og uddannelsesmuligheder.

En erhvervsafklaring fra NRC giver sagsbehandler det overblik, der skal til for at foretage det rigtige match mellem borgerens potentiale og arbejdsmarkedets behov.

Vision

Vi vil være jobcentrenes foretrukne samarbejsdpartner til afklaring og udvikling af arbejdsevne hos sygemeldte borgere.

Delmål