Mentor

 

Næstved Ressource Center

Ved Næstved Ressource Center er der ansat 24 mentorer, der er organiseret i et Mentorkorps.

Målgrupper for mentorer:

· Borgere i ressourceforløb

· Aktivitetsparate unge og voksne

· Borgere, der skal udskrives fra psykiatrisk indlæggelse

· Unge, der skal påbegynde uddannelse

Mentorer i den aktive beskæftigelsesindsats.

Mentorstøtte skal gives som et tilbud efter Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB).

Når der bevilges mentorstøtte til en borger, udarbejdes der en skriftlig aftale mellem borgeren og jobcentret, som skal indeholde oplysninger om målet for mentorstøtten, hvilke opgaver mentoren skal bistå borgeren med, mentorstøttens timetal og varighed mv.

Mentorens roller og opgaver.

Mentoren skal støtte op omkring udsatte borgere og har en række roller og opgaver, der skal understøtte realiseringen af de mål, der er sat i borgerens plan, hvor endemålet altid er uddannelse eller job. Det sker blandt andet ved at arbejde med motivation og en håndholdt indsats, der sikrer borgerens opstart eller fastholdelse i aktiviteter og tilbud. Der vil altid være store variationer i forhold til, hvad der skal arbejdes med, hvordan mentorarbejdet tilrettelægges, samt hvilket aktivitetsniveau, der kan forventes af den enkelte borger.

Der kan eksempelvis være stor forskel på, om der er tale om en borger, der har fået tilknyttet en mentor i sit ressourceforløb, eller en ung modtager af uddannelseshjælp, hvor arbejdet med den unges uddannelsespålæg er i fokus.

Mentorens roller:

At være personlig vejleder og støtte

Mentorens rolle som personlig vejleder og støtte handler om at hjælp borgeren kan deltage i aktiviteter og tilbud. Det kan f.eks. handle om at få styr på økonomi og boligforhold og om håndteringen af mere personlige problemstillinger som at få hjemmet og familien til at fungere. Det kan også handle om hjælp til at få struktur på hverdagen, så borgeren kan komme op om morgenen og deltage aktivt i sit forløb, eller om at lære at bruge offentlig transport til og fra en aktivitet.

At være motiverende coach

Mentoren varetager rollen som motiverende coach ved at arbejde med borgerens motivation samt ejerskab og ansvar for sit forløb. Det handler om at styrke borgeren i troen på at kunne udvikle sig og blive i stand til at mestre sit liv for derved at komme tættere på målet om uddannelse eller job. Som motiverende coach arbejder mentoren med små og overskuelige mål i borgerens forløb og med at bidrage til, at borgeren får øje på egne ressourcer og løsninger på konkrete udfordringer.

Mentoren som systemguide.

Mentorens rolle som systemguide kan handle om at bibringe borgeren en forståelse for det system, som borgeren er en del af, f.eks. for det forløb borgeren er i gang med, for de rettigheder og pligter der er i beskæftigelsessystemet, og for de afgørelser som kommunen træffer. Mentoren kan ligeledes guide til forskellige muligheder i systemet som f.eks. muligheder for at søge økonomisk støtte og generelt hjælpe borgeren med at drage nytte af de tilbudte hjælpeforanstaltninger.

At være brobygger til uddannelse og job.

Mentor har endvidere en rolle som brobygger til uddannelse og job. Det kan være i forbindelse med opstart af virksomhedspraktik. Når borgeren skal starte i uddannelse eller job kan en ansat på uddannelsesinstitutionen eller virksomheden i nogle tilfælde overtage mentorrollen.

Som brobygger kan mentoren være en støtte ved formidling af borgerens behov og eventuelle skånehensyn. Mentoren kan ligeledes hjælpe borgeren med at få en god overgang til det, borgeren skal i gang med og håndtere eventuelle udfordringer, der kan opstå i en opstartsfase.

Det kan være forskelligt, hvilke mentorroller, der er i fokus. Det afhænger af, hvilken borger der er tale om. Det afhænger af, hvilken borger der er tale om, og om borgerens specifikke situation og behov, der kan være forskellig fra tid til anden. Fordelingen og vægtningen af de forskellige opgaver vil derfor variere fra situation til situation og fra borger til borger.

Kontakt

Indsatsmedarbejder - mentorkoordinator
Kim Wissing Petersen
Telefon: 2545 0061
Email.: kiwip@naestved.dk

Næstved Ressource Center - Grimstrupvej 131 E - 4700 Næstved - Telefon 5588 6850