Styr paa okonomi

Økonomitilbud

Målgruppe:

Målgruppen er borgere med ”rod” i økonomien. Holdet er derfor tiltænkt alle målgrupper under Næstved Kommune. Det betyder, at der kan være både sygedagpengemodtagere, fleksjobbere, dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere på samme hold.

Baggrund:

Næstved Ressource Center har med baggrund i nutidens efterspørgsel for økonomihjælp,

sammensat et tilbudsmodul, hvor undervisningen er bygget op omkring personlig økonomi. Der er et stor behov for mere dybdegående undervisning i økonomi, og borgerne har brug for konkret og individuel undervisning, de kan relatere til ”egen” økonomiske situation. Samtidig er det af betydning, at borgerne møder udbredt forståelse, da der er meget skam forbundet med uoverskuelig gæld.

Økonomitilbuddet tager derfor udgangspunkt i, at lære den enkelte borger at skabe overblik over egen økonomi og tage ejerskab, for herefter at kunne indgå konkrete aftaler med de nødvendige kreditorer, banker mv. Underviseren møder borgerne, der hvor de er, og tager udgangspunkt i de dagligdags problemer der kendetegner dårlig økonomi. Der vil være en positiv tilgang til problemløsning, samt holdet vil gennem forløbet skabe en øget bevidsthed hos borgerne omkring privatøkonomien. Vi vil også give gennemgang af besparelse i borgernes hverdag og mulige besparelse i deres budget.

Formål:

For mange mennesker virker uoverskuelig gæld hæmmende for liv og frihed. Det kan have store konsekvenser for det enkelte individ, og alt i hverdagen bliver omsat til penge eller mangel på samme. Der skabes depressive tendenser, og personen kan ikke se sig ud af den økonomiske ruin. Det kan derfor være en barriere for det enkelte individ, og være medvirkende til at øge afstanden til det ordinære arbejdsmarked.

Formålet med kurset er at få borgerne til at tage ejerskab og fokus omkring deres privatøkonomi, og mærke den succes og roen der indtræffer, når der er overblik over udgifter og indtægter. For nogle borger vil forløbet være en indledning til selv at kunne styre deres privatøkonomi og for andre en læring i sammensætningen mellem indtægt og udgift, men formålet er ens – borgerne lærer at tage ansvar, øger bevidstheden og får værktøjer til at skabe overblik over egen økonomi og få mere overskud til at komme i job.Indhold:

Forløbet afholdes over 2 moduler af 2 timer, plus et individuelt møde, hvor der tages udgangspunkt I den enkeltes borgers behov.

Psyke, sjæl og gæld.

Hvad ønsker du hjælp til?

Budgetlægning.

Konti planlægning.

Gennemgang af udgifter og kreditorer.

Planlægning og afholdelse af bankmøde.Udarbejdelse af konkret skrivelser til div. kreditorer.

Gældssanering.

Erfaring og videns deling

Hvor kan jeg spare i hverdagen?

Individuelle samtale.

Evaluering.
Kontakt

Indsatsmedarbejder
Flemming Lück Madsen
Email.: flmad@naestved.dk
Telefon.: 24 21 47 39

Næstved Ressource Center - Grimstrupvej 131 E - 4700 Næstved - Telefon 5588 6850