Integration

Integrations og basal viden værksted

Indsatsen er opdelt i 2 primære hovedgrupper.

1. Basal viden, som er undervisnings forløb. Som fast kører hver Tirsdag og Torsdag.
Her vil du lære alt om den basale viden. Vi starter, helt fra bunden og du vil få hjælp og vejledning til, hvad den basale viden er.

På dette hold kan du lærer om:

· Bolig og opskrivning på ventelister samt vejledning af privat økonomi

· Brug af Nemid, Brug af Borger.dk, Brug af E-boks.dk

· Brug af Netbank

· Sundhedsvæsen-læge, akutlæge, sygesikring, cpr.nr., hospitaler osv.

· Pligter og rettigheder

· Kost og madlavning

· Net café

· Frivilligt foreninger

2. Virksomhedsrettet indsat, alle der starter på holdet, skal igennem en personlig samtale, som fast lægger indsatsen, i enten praktik ell. et vore egne værksteder.

a. Praktikanternes forløb tilrettelægges individuelt i et samarbejde mellem praktikanten.

b. Værksteds forløb forløb tilrettelægges individuelt i et samarbejde mellem borger. Der er mulighed for at skifte mellem værkstederne eller at være tilknyttet flere værksteder på samme tid.

Motion og arbejdspladskultur er en del af forløbet.

Jobbutik, hver Onsdag er der mulighed for hjælp til at søge job.Kontakt

Indsatsmedarbejder - Koordinator
Hanna Alwan
Telefon.: 2545 1468
Email: halwa@naestved.dk

Faglig Leder
Jesper Wisen:
Teledon.:2545 0579
Email: jeswi@naestved.dk

 

Næstved Ressource Center - Grimstrupvej 131 E - 4700 Næstved - Telefon 5588 6850