Kompetencer

De fleste af os kan have stor gavn af at opdage vores egne kompetencer og sætte ord på dem. Det giver os større selvtillid, og det åbner vores øjne for nye handlemuligheder. Men det er også nyttigt, at andre anerkender vores kompetencer. Det kan hjælpe os videre i en ny uddannelse eller til et andet job.

Det hjælper NRC med.

Tilbud / indsats ses i menu til venstre.

Næstved Ressource Center - Grimstrupvej 131 E - 4700 Næstved - Telefon 5588 6850