Afklaring

NRC tilbyder afklarende forløb på arbejdspladser for borgere, som ikke kender deres fremtidige muligheder, og tilrettelægger virksomhedspraktikker, der har til formål at afdække og beskrive borgerens arbejdsevne

Tilbud / indsats ses i menu til venstre.