Befolkningsprognose

Denne side indeholder resultaterne af befolkningsprognosen for Næstved Kommune for perioden 2017-2026 samt 2018-2027

 

 

Befolkningsprognose 2018-2027 - Sagsfremstilling
Aldersgrupperet udvikling i forhold til sidste år
Aldersgrupperet data i befolkningsprognose
Befolkningsprognose opdelt på 1 års aldersklasser
Befolkningsprognose fordelt på skoledistrikter
Befolkningsprognose fordelt på daginstitutioner
Boligprognose 20017-2026 i tekst
Boligprognose 2017-2026 i tal
Befolkningsprognose 2017-2026 resultater, generelt
Resultater fordelt på skoledistrikter
Resultater fordelt på daginstitutionsområder
Forudsætninger for befolkningsprognosen
Boligprognose (tekst)
Boligprognose (tal)
Folketal pr. 1. januar 2008-2017

Næstved Kommune
Kontakt Center for Koncernservice
Telefon: 5588 5600