Næstved Centrum Lokalråd

Stiftelse af Næstved Centrum Lokalråd.
 

 

Stiftende Generalforsamling 

Torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00 – 21.00
i Musikstalden, Grønnegades Kaserne
Kulturcenter i Næstved.

Generalforsamlingen er åben for alle borgere
der har bopæl og eller har virksomhed i
Lokalrådets geografiske område.

Dagsorden for den stiftende generalforsamling:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere
3. Introduktion og godkendelse af
Lokalrådets formål og Vedtægter.
4. Valg af medlemmer til lokalrådet.
5. Valg af suppleanter til lokalrådet.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.


Yderligere information kan tillige fås ved
skriftlig henvendelse til  Bjørn  Bjerking, bjb@lobami.dk


Forslag til vedtægter

Lokalrådsgrænser:

Lokalrådsgrænser for Næstved Centrum lokalråd

 

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 3019
Sidst opdateret den 8. april 2019