Landdistriktsudvalgets anbefalinger


Landdistriktsudvalget har i 2018 via dialog med lokalrådene og andre aktører indsamlet forslag til udvikling af natur, turisme og oplevelser i landdistrikterne. Fokus har været på de stedbundne værdier – altså ikke igangsættelse af nye store projekter, men en udnyttelse, udvikling og synliggørelse af alt det ”guld”, der gemmer sig i lokalområderne. 

Landdistriktudvalget har udvalgt de fem indsatser, som udvalget ser størst potentiale i for at udvikle natur, turisme og oplevelser i landdistrikterne for borgere og turister. Desuden indeholder opsamlingen ni temaer med tilhørende anbefalinger.
Læs mere i "Opsamling Landdistriktudvalget 2018"

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019