Forslag til Turismetillæg til Planstrategi 2016

10. januar 2018

Kære interesserede i planstrategien 2016

Byrådet har ved møde den 19. december godkendt et Forslag til Turismetillæg til Planstrategi 2016. Byrådet har besluttet at sende dette tillæg til planstrategien i 8 ugers offentlig høring.

Forslaget handler om turismeudvikling generelt i Næstved Kommune men også specifikt om nye sommerhusområder og såkaldte udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Forslaget er i offentlig høring fra 10. januar til 7. marts 2018, og alle kan komme med deres bemærkninger til det på adressen  

Efter offentlighedsperioden vil byrådet behandle de modtagne bemærkninger og tage stilling til et endeligt turismetillæg til planstrategien. Det vil ske marts – april 2018.

LINK

Forslag til Turismetillæg til Planstrategi 2016

Sagsfremstillingen til byrådet 

Har du spørgsmål, kan du henvende dig til Jan Kanne på , Emil Julius Hansen på eller Bo Kiersgaard på  

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 10. januar 2018