Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

Respekter den private ejendomsret

Det er vigtigt at huske på, at stort set alle de udpegede lokaliteter stadig i er i brug i forbindelse med skov- og landbrugsdrift, bolig og erhverv m.m., og ofte er bygningerne m.v. i privat eje. Respekter derfor altid den private ejendomsret – de fleste af bygningerne kan ses fra offentlig vej

Sidst opdateret den 8. april 2019