Militære anlæg


Bilag til Kommuneplan 2009-2021 - 100 Kulturmiljøer i Næstved Kommune.

- voldsteder, skanser, skyttegrave, bunker- og kaserneanlæg. 

79. Grønnegades Kaserne 
80. Hammersvold

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019