Kommuneatlas

Generel henvisning til de tre kommuneatlas for Fladså, Næstved og Suså

Bygninger


Der findes i Næstved Kommune en mangfoldighed af bevaringsværdige bygninger i by og på land, der repræsenterer byggeskik og arkitektoniske stilarter før og nu. Et kulturmiljø defineres ikke som bygninger alene, men som større sammenhænge, der fortæller om samfundets udvikling og historien i landskabet. Enkeltstående bygninger er derfor som hovedregel ikke en del af udpegningen af kulturmiljøerne for Næstved Kommune. Bygninger og bygningsmiljøer i by og på land rummer dog– uanset alder – også en fortælleværdi om vores kulturhistorie.
For Fladså, Næstved og Suså gamle kommuner foreligger kommuneatlas, hvori bygninger og bebyggelsesstrukturer er beskrevet og vurderet. Bygningerne er i den forbindelse vurderet ud fra deres bevaringsværdi, der fortæller om den arkitektoniske værdi, den kulturhistoriske værdi, den miljømæssige værdi, originaliteten og tilstanden. Bevaringsværdien er markeret i kommuneatlassene som fredet, med høj bevaringsværdi, med middel bevaringsværdi eller med lav bevaringsværdi. Kommuneatlassene er et vigtigt redskab i vurderingen af ikke alene bygningers bevaring, men også helheder i for eksempel by- og landsbystrukturer. For enkeltstående bygningernes bevaringsværdi henvises derfor til de tre kommuneatlas.

 

Landbrugslandskabet


Sporene i landskabet relateret til dyrkning af agerjorden, landbrugsbygninger, husmandssteder, hegn, diger osv. i det åbne land er mangfoldige. Der er i kulturmiljøudpegningen udvalgt en række husmands-, gård- og landsbybebyggelser samt herregårdslandskaber, som repræsentanter for landbrugslandskabet gennem tiden fordelt på forskellige temaer. Da kulturmiljøer defineres som større sammenhænge, der fortæller om historien i landskabet blandt andet ved flere bygningsmæssige eller landskabelige elementers samspil, er der ikke udpeget enkeltgårde eller -huse udflyttet fra landsbyerne. Gårdene – store som små - kan imidlertid udmærke sig ved deres historie, arkitektur og relation til det omgivende landskab, der gør dem særligt bevaringsværdige. For Fladså, Næstved og Suså gamle kommuner foreligger kommuneatlas, hvori bygninger og bebyggelsesstrukturer i de tre kommuner er beskrevet og vurderet. Kommuneatlassene er et vigtigt redskab i vurderingen af ikke alene bygningers bevaring, men også helheder som for eksempel landsby- og landskabsstrukturer.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019